måndag 29 november 2010

KTH i Kris

I dagens Metro-Teknik läser vi i en artikel illustrerad av den leende KTH-rektorn Peter Gudmundson, med titeln KTH-bok som förnekar klimatkris skapar bråk:
 • KTH-kurslitteratur förnekar klimatförändringen. Studentprotester tvingade KTH att plocka bort boken.
 • Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.
 • Trots det fortsätter lärare att använda den.
 • I höst har studenter vid KTH, genom skolans kurslitteratur, fått lära sig att klimatförändring inte har med människan att göra.
 • För att få rätt på uppgifter måste vi förneka klimatförändringen, säger en av studenterna till Metro Teknik.

Men trots det fortsätter ansvariga lärare att använda boken i kursen. Vilken är boken? Som "plockats bort" och "ersatts" genom rådigt ingripande från Rektor? Jo min nya bok BS BodyandSoul Mathematical Simulation Technology, som finns att ladda ner från min hemsida för inspektion.

BS är på 2048 = 2^11 sidor varav delar nu används i en kurs i numeriska metoder. Ingen av dessa delar behandlar matematisk klimatmodellering. Ej heller tar boken ställning för eller emot klimatförändring: Boken betraktar matematiska modeller för olika fenomen i vår värld, inklusive modeller för termodynamik och strålning som ingår i det komplexa system vi kallar väder och klimat.

Modellerna tar formen av differentialekvationer, och kursen behandlar metoder för att lösa
sådana ekvationer med dator för på så sätt kunna simulera verkligheten, inklusive klimat och väder. BS är ingen lärobok i klimatsimulering utan sysslar med grundläggande frågor som modellers och beräkningars noggrannnhet och effektivitet, med syfte att lära ut numerisk simuleringsteknik i allmänhet.

En liten grupp studenter, som "bråkat" också i andra kurser, har uppeldade av ProgramAnsvariga för kursen tagit kontakt med media för att sprida desinformation om BS: Som att BS skulle "förneka klimatförändring" eller kräva att studenter så gör. Horribelt.

Ännu mer horribelt är att den leende KTH-rektorn PG inte har haft någon kontakt med mig,
och heller inte svarat på det brev jag skickade för en vecka sedan med begäran om kontakt.

Hur kan detta få ske på KTH? Varför är det sånt "bråk" om BS? Jo, därför att BS säger att utbildningen på KTH måste moderniseras för att motsvara IT-samhällets krav. BS är ett uttryck för den förändring av samhälle, teknik och vetenskap som datorn skapar. Det är inte BS fel att finns datorer, och att väder/klimat-prognoser görs med numeriska metoder.

Utbildningen vid KTH, och svensk teknisk utbildning i allmänhet, är föråldrad och i många avseenden dysfunktionell, vilket jag till leda upprepat under 20 års tid. Tyvärr är insikten om denna beska sanning liten bland de personer som bestämmer utbildningens innehåll och form. Effekten är att Volvo PV flyttas till Kina med utveckling och tillverkning. Är detta så lyckat, PG?

För den som vill ha lite perspektiv, lyssna gärna på Richard Lindzen, atmosfärfysiker, verksam sedan länge vid MIT, som brukar framföras som en modell för KTH.

PS kl 17.00: Rektor PG meddelar mig nu att han ingalunda har "ersatt" BS med nåt annat. Dementi i Metro är alltså att vänta...Eller säger PG två saker?

PS kl 20.30: Science-skolan har lagt sitt bud: Omeldebart stopp av kursen och utbyte av lärare och kurslitteratur. Vad säger Rektor? Spänningen stiger: Vad säger studenterna? Vad säger media?

33 kommentarer:

 1. Tack för att du vågar sticka ut hakan och säga sanningar som många andra inte törs.

  SvaraRadera
 2. I din text skissar du på en modell där den så kallade lapse-rate eller temperaturavtagandet med höjden i atmosfären förklaras såsom uppträdandet hos en ideal i ett gravitationsfält.

  Detta skiljer sig från växthusgasteorin, där samma lapse-rate anses vara orsakad av att några spårgaser (vid namn växthusgaser) agerar som en värmepump, dvs pumpar värme från övre atmosfären till nedre atmosfären.

  Detta sammanfattas i Metro-teknik som att du förnekar klimatförändringar, vilket ganska tydligt illustrerar hur oinsatt och hjärntvättad allmänheten är i denna fråga.

  För den ännu icke hjärntvättade person som eventuellt läser detta inlägg kan jag rekomendera följande "litteraturlista" som förhoppningsvis sammanfattar sakfrågan och de kvarvarande mysterierna:

  http://www.gfdl.noaa.gov/bibliography/related_files/sm6401.pdf

  http://www-eaps.mit.edu/faculty/lindzen/198_greenhouse.pdf

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/why-does-the-stratosphere-cool-when-the-troposphere-warms/

  http://www.tech-know.eu/NISubmission/pdf/Politics_and_the_Greenhouse_Effect.pdf

  http://www.ilovemycarbondioxide.com/pdf/Rethinking_the_greenhouse_effect.pdf

  http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.1508v2.pdf

  http://adsabs.harvard.edu/abs/1985AmJPh..53..272C

  http://web.ist.utl.pt/berberan/data/43.pdf

  SvaraRadera
 3. Märkligt att klaga på engagerade studenter när du själv säger att KTH är det som är föråldrat. Det är ju knappast studenternas fel, de har ju inte gått där i mer än ett par år, allt som oftast. Vad har de för alternativ? Var agiterar du själv för förändring om att undervisningen är föråldrad så någon hör?

  SvaraRadera
 4. Jag har skrivit många debattartiklar i media, samt många inlägg på min blogg och Google Knol. Se min hemsida.

  SvaraRadera
 5. Våra webbgärningar har hittills varit mycket disjunkta, uppenbarligen.

  SvaraRadera
 6. Det stämmer att de finns "bråkiga studenter". Så vitt jag vet som student på kursen så har ingår klimatfrågan inte i kursen och att man som student tvingas att förneka är ren och skär lögn! Så himla upprörd på dessa personer som försöker käppar i hjulet, ang. klimatfrågan låter jag vara osagt eftersom jag bara läst utdrag av BS till labbarna.

  SvaraRadera
 7. Teknisk Fysiker29 november 2010 22:19

  I hela BS pratar du om hur man skall vara kritisk, men när studenter uttrycker kritik mot din litteratur eller Hoffman-gänget's kurs, då är det därför att det är studenter som "bråkar", "uppeldade av ProgramAnsvariga"?
  Jag vet att du har lagt ner mycket tid och energi på BS, Claes, och att du måste bli upprörd när du känner att ditt verk felrepresenteras, men att säga något sådant är ju bara löjligt; KTH's studenter är mer än kapabla till att själva avgöra vad de tycker om en kurs eller om litteraturen som används, och det är det de har gjort.

  Metro's artikel stämmer inte riktigt överens med den kritik jag har hört från studenterna. De tycker förvisso inte att din personliga syn på klimatforskningen hör hemma i deras kurslitteratur, och tycker att det är jobbigt med alla utsvängningar i BS som bara tar upp plats. Mycket av detta är åtgärdat i den förkortade versionen av BS, men det som kvarstår är det som den verkliga kritiken handlar om: Att den text som faktiskt går igenom numeriska inte alls är bra; den är inte lättläst, den är inte pedagogisk, den är inte rigorös, den är inte särskilt djup och den är - all retorik till trots - inte det minsta nyskapande. Trots all retorik i den längre versionen av BS är dessa delar bara en lång sträng med formler utan några försök att ge studenten en intuitiv förståelse för det som görs.
  Du pratar i BS om hur fantastiskt det är med e-böcker, för de tillåter dig att länka till en massa auxiliärt material som skall hjälpa förståelsen... ...men kopplingen mellan texten, bilderna och den ändlösa strömmen med videoklipp är ytterst lös och hjälper nog ingen till en bättre förståelse av någonting.
  Det finns lärare som behandlar den klassiska analysen på ett rigoröst sätt samtidigt som de ger studenter en rigorös förståelse för den, och gör samtidigt den här konsten väldigt intressant att lära sig. Du tar istället och klankar ner på den klassiska analysen, säger "Det här är mycket bättre!" och skriver sedan en text som ingen orkar läsa. DET är min uppfattning av varför studenterna klagar så mycket på BS och på kursen; INTE för att de är rabiata Al Gore-fantaster eller därför att de blint följer PA's minsta vink.

  För övrigt bör nämnas att även om bodysoul-excerpts.pdf inte går in på klimatfrågan så länkades det även till hela bodysoul.pdf på kurshemsidan under "Kurslitteratur", och bodysoul.pdf innehåller avsnittet "PrefaceKTH" med hälsningen "To KTH Students Fall 2010", så det kan ju inte direkt ha kommit som en överraskning att de skulle klicka sig vidare till den mer kompletta texten.

  Dock finns inte mycket till anledning varför PG skulle kontakta dig; det är inte din kurs, även om det är din kurslitteratur. Det är snarare lärarna (bland annat Hoffman och Jansson), samt Nummen's kursansvarige, som diskussionen skall tas med.

  De flesta studenter på KTH håller nog med om att matematikundervisning skulle behöva reformeras, men det innebär inte att de anser att alla reformförsök vore bra (att byta ut böcker mot skallerormar vore också en reform). De här studenterna har fått en glimt av Body and Soul-reformprojektet, och det verkar inte som att de gillade vad de såg. Det kanske är så att projektet själv är i behov av förnyelse?

  SvaraRadera
 8. Du inser att "matematikundervisningen skulle behöva reformeras". Känner Du till något annat reformprojekt än BS?

  SvaraRadera
 9. Så här på rak arm räcker det med att gå in på första sidan på KTHs hemsida och titta på nyheterna: http://www.kth.se/aktuellt/lar-dig-matte-med-teater-1.72364

  Det media (DN, SR, Metro) missar är tyvärr att kurslitteraturen inte är tillräcklig när det gäller just numme. Tittar man på kursmålen finns visserligen "identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form som är lämplig för numerisk behandling" med men kursen handlar också om att "välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet", "motivera val av metod", "välja en algoritm" och "implementera den i ett programspråk" samt "presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt" och "göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten".

  Jag anser att B&S är mer lämplig som kurslitteratur i en fortsättningskurs i modellering och simulering. Cleas, tycker du verkligen att B&S är lämplig som kurslitteratur i en grundkurs i numme, med tanke på kursmålen ovan?

  SvaraRadera
 10. Personligen anser jag att det inte är en reform av just kurslitteraturen som krävs utan att det snarare är pedagogiken som i de flesta fall är bristande, detta innefattar dock även viss kurslitteratur (tyvärr även ditt BS)

  SvaraRadera
 11. Vi är tre elever som läser den kurs som är berörd av BS. Vi håller med i formuleringen att "B&S är mer lämplig som kurslitteratur i en fortsättningskurs i modellering och simulering" än för denna nybörjarkurs. Vi känner inte att våra förkunskaper är tillräckliga för att ha BS som kursbok. Boken är inte tillräckligt pedagogisk och de tre stora pedagogerna Skinner, Piaget och Vygotskij vänder sig i graven. Vi studerar själva för att bli pedagoger, och vi har varken bråkat eller tjafsat gentemot kursledningen. Vi har istället pluggat hårt, med många extratimmar för att kunna ta tillvara på kursens innehåll, men vi har ändå inte lärt oss tillräckligt för att kunna dra nytta av BS.

  1700 sidor ger ingen vägledning, det är som att googla på internet. Det finns för mycket information och vi kan inte sålla igenom allt. Svaren på våra frågor finns säkert i boken, men vi har inte hittat dem än.

  SvaraRadera
 12. Nu finns Google och Internet och det gäller att hitta ett förhållningssätt till detta nya inslag vad gäller både pedagogik, vetenskap och teknik. Nybörjarkurs? Är det Ert första år på högskola?

  SvaraRadera
 13. Den kursen vi läser är den första kursen vi läser om nummeriska metoder, och av den anledningen är det en nybörjarkurs. Och nej, det är inte vårt första år. Vi läser programmet Civilingenjör och Lärare, andra året, och har därför en annan approach mot kursen och kurslitteraturen än många andra studenter. Vi utvärderar den för dess pedagogiska och didaktiska upplägg och parallellt med denna kurs har vi läst en kurs som behandlar teorier om lärande. För oss blir det då ännu tydligare att kursen och kurslitteraturen är felanpassad till våra förkunskaper och ligger utanför vår proximala utvecklingszon.

  SvaraRadera
 14. Som blivande lärare skulle Ni kunna ha stor nytta av den syntes av
  matematik, beräkning o tillämpning som kursen ger. Försök vara
  lite positiva och se möjligheter.

  SvaraRadera
 15. Claes, har du läst kursmålen? Tycker du att kursboken är lämplig med kursmålen i åtanke?

  Eventuell nytta av den syntes kursen ger kan och bör inte vara viktigare än att man som student når upp till kursmålen vid kursens slut.

  /Student vid Teknisk fysik

  SvaraRadera
 16. Kursmålen är diffust formulerade. Jag har använt det bästa av den erfarenhet jag samlat under 35 år som forskare och utbildare, när jag
  utformat BS. Framtiden får utvisa om jag lyckats eller ej. Under alla förhållanden är jag en Sveriges mest citerade forskare och mina böcker används världen över. Jag har gjort mitt bästa, och om det inte räcker så
  kan jag inget göra åt det.

  SvaraRadera
 17. Teknisk Fysiker30 november 2010 23:19

  CJ: 'Du inser att "matematikundervisningen skulle behöva reformeras". Känner Du till något annat reformprojekt än BS?'

  Inga jag kan nämna så här på rak arm. Hurså?

  Angående "Som blivande lärare skulle Ni kunna ha stor nytta av den syntes av matematik, beräkning o tillämpning som kursen ger.":
  Kan du ge några konkreta exempel på hur denna syntes har förbättrats sedan Hoffman-gänget tog över kursen?

  SvaraRadera
 18. Det finns många tillämpningar: klimat, flyg, båt, bil. sport, spel, våg, värme, strömning, reaktion,...you name it...

  SvaraRadera
 19. Jag lämnade högskolan med en teknisk lic 1994 och har sedan dess jobbat med teknisk utveckling på flera olika företag. Claes, jag funderar på om det kan vara så att dina 35 år år som forskare gör att du har svårt att lägga din litteratur på rätt nivå? Att vara en av Sveriges mest citerade forskare innebär inte att man är en bra pedagog.

  SvaraRadera
 20. Matematik och beräkning är svårt, på samma sätt som pianospel är svårt, men det är möjligt att förstå och använda om man bara vill. Vad är "rätt nivå"? Är det trivialisering? I så fall är det inget för mig. Jag vill göra avancerad beräkningsteknik tillgänglig för många, därför att den är så användbar, genom att framställa den i begriplig form. Trivial svensk teknik har ingen framtid. Det är många som inte fattar detta. Gör Du?

  SvaraRadera
 21. Men måste man inte börja någonstans? Att lägga på rätt nivå kan innebära att det är trivialt i början så att man förstår principen med beräkningar för att sedan kunna gå vidare och modellera mer avancerade problem.

  Tyvärr verkar inte B&S lyckas med just att göra den avancerade beräkningstekniken begriplig för studenter på grundläggande nivå.

  /Peter

  SvaraRadera
 22. Studenter har gått och köpt den gamla kurslitteraturen för att man tycker att B&S har varit svår att förstå? Man har suttit tillsammans och istället för att vända sig till B&S tagit hjälp av äldre studenter?

  http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article3026252.ece

  Från studenternas sida har det hela tiden handlat om pedagogiken snarare än eventuellt kontroversiellt innehåll.

  Jag skulle se detta som ett utmärkt tillfälle att skapa en fokusgrupp med både nöjda och mindre nöjda studenter och höra vad de har att säga om B&S. Bjud dem på fika och lyssna till deras synpunkter så kan du säkert förbättra det som nu är oklart.

  SvaraRadera
 23. Input från studenter är mycket välkommet och viktigt för att göra lättare att ta till sig allt avancerade BS erbjuder. Jag bjuder på fika naturligtvis även
  för Anonyma.

  SvaraRadera
 24. Teknisk Fysiker1 december 2010 20:30

  CJ: "Det finns många tillämpningar: klimat, flyg, båt, bil. sport, spel, våg, värme, strömning, reaktion,...you name it... "

  Alla kursböcker innehåller exempel, somliga bättre än andra. På vilket sätt anser du din användning av exempel vara bättre än den i "Numeriska Algoritmer med MATLAB" av Gerd Eriksson, och på vilket sätt används tillämpningar på ett mer pedagogiskt sätt under Hoffma än i tidigare kursomgångar?

  anon: "Tyvärr verkar inte B&S lyckas med just att göra den avancerade beräkningstekniken begriplig för studenter på grundläggande nivå."

  I min mening har det ingenting att göra med att beräkningstekniken är särskilt konceptuellt svår; det finns ingenting där som är utöver en andraårsstudent på KTH's förståelseförmåga. Problemet är snarare att studenter finner boken väldigt opedagogisk; det är väldigt svårt att ta till sig även av sådant som egentligen är mycket enkelt.

  SvaraRadera
 25. Jag vill som en av de studenter som bråkat om klimatdelarna säga ett ord om varför.

  Självklart inser jag och alla ni andra att om vi har en bok som hävdar att väldigt mycket av det vi lärt oss om matte är felaktigt så bryr sig ingen, inte heller om den är väldigt opedagogisk, det var därför klimatfrågan valdes som angreppspunkt, det är ett känsligt ämne i allmänhetens ögon.

  Jag är av åsikten att boken är så dålig att de stackars studenter som ska börja simuleringsteknik till varje pris måste räddas från den. Jag inser att klimatfrågan var ett fulgrepp men anser det berättigat just eftersom jag tycker att de delarna av boken mycket väl avspeglar resten av bokens kvalitet. Det eviga "alla andra har fel" och bristen på rigorösitet och pedagogisk kvalitet.

  Annars tycker jag mycket av det som skrivits här är väldigt bra och jag tycker det är synd att ni som är så bra på att framföra kritik (specielt CLare som är mer insatta i pedagogik) inte gjort det tidigare.

  /Sur student

  SvaraRadera
 26. Det är inte Din uppgift att rädda blivande simueringsstudenter från att få en modern utbildning. Om Du har konkret kritik att framföra på BS så gör det, och jag skall ta den i beaktande.

  SvaraRadera
 27. Det är anmärkningsvärt att Du skriver

  "den är väldigt opedagogisk, det var därför klimatfrågan valdes som angreppspunkt, det är ett känsligt ämne i allmänhetens ögon"

  "Jag inser att klimatfrågan var ett fulgrepp men anser det berättigat"

  Förstår Du att det Du beskriver kan vara ett legalt övertramp? Att sabotera undervisning utan mycket goda skäl kan ligga utanför ramen.

  SvaraRadera
 28. Nu blir jag som utomstående nyfiken: På vilket sätt har undervisning saboterats?

  SvaraRadera
 29. Genom en koordinerad aktion från Science-skolan med avsikt att "plocka bort" BS som kurslitteratur. Vad är en kurs utan kurslitteratur? Se vidare mitt öppna brev til Rektor.

  SvaraRadera
 30. Avsikten är att knäcka kandidatprogrammet i SimuleringsTeknik.

  SvaraRadera
 31. Jag tycker att det här citatet är väldigt intressant:

  "En liten grupp studenter, som "bråkat" också i andra kurser"

  bland fysikerna på kursen så är jag den enda som någonsin anklagats för att "bråka" i en kurs, och jag har överhuvudtaget inte varit inblandad i att gå ut i media mm.

  F ö så är det som jag tycker sämt om med boken är alla de felaktigheter den innehåller ( t ex roade din ofullständiga definition av en integral en av mina andra föreläsare storligen):

  //sur student 2

  SvaraRadera
 32. "Avsikten är att knäcka kandidatprogrammet i SimuleringsTeknik."

  Jag som student på kursen har aldrig haft för avsikt att "knäcka" programmet. Vi har haft för avsikt att gå en kurs som vi kan tillgodose oss och som kommer att föra vår utbildning framåt. Kursen och kursboken har inte nått den standard som vi studenter behöver och det är därför vi har klagat. Det är inte för att försöka hugga ett program i ryggen innan det startat. Och ifall vi som då går vårt andra år på KTH, både fysiker, kemister, dataloger och pedagoger, känner att det här är en kurs och en kursbok som inte är fullgod så har vi rätt att klaga. Vi har den rätten både för att vi ser till oss själva och vår utbildning och för att vi ser till de som ska gå denna kurs i framtiden.

  Det jag tycker är tråkigt är att du säger: "Jag har gjort mitt bästa, och om det inte räcker så
  kan jag inget göra åt det." Att du som har 35 år av erfarenheter från forskning och utbildning inte är beredd att ändra ditt upplägg eller din pedagogik känns för mig främmande. Jag betvivlar inte din forskning eller din kunskap, men jag betvivlar din inställning. Det är vi studenter som ska ackommodera och assimilera kunskapen som du medierar i B&S. Därför ska boken hjälpa oss och inte stjälpa oss. Boken ska vara vår hjälp till förståelse och vår vägledning till den nya matematiken. Den kan därför inte samtidigt vara ditt fulländade mästerverk.

  / Sur student # 3

  SvaraRadera