onsdag 6 april 2011

Rapport från Möte med Rektor 6/4 om KTH-gate

Närvarande:
 • Peter Gudmundson, rektor KTH, (PG)
 • Anders Lundgren, förvaltningschef KTH, (AL)
 • Carl Falck, förbundsjurist SULF, (CF)
 • undertecknad (CJ)
1. CJ redogjorde kort för KTH-gate, och frågade PG om rektors syn på ärendet.

2. PG svarade att ärendet inte låg på rektors bord, och att PG inte hade något att säga.

3. CJ frågade PG om rektor hade något ansvar i frågan, och i så fall vilket.

4. PG svarade att rektor hade delegerat ärendet, och att rektor därmed inte hade något ansvar.

5. CJ frågade om rektor sagt till Metro-Teknik det MT skrivit att han sagt till MT.

6. PG svarade att han inte visste vad rektor sagt till MT, och att rektor i vilket fall som helst inte hade något ansvar eftersom frågan inte låg på rektors bord.

7. AL talade om att KTH har en organisation som antas fungera, men medgav så småningom att organisationen kanske inte fungerat. AL talade om att KTH har som princip att aldrig dementera uppgifter i media, inte ens felaktiga uppgifter som KTH lämnat. Utan principer skulle ju KTHs förvaltning inte kunna fungera.

8. CJ frågade PG om han kunde förstå att CJ ansåg att hans person och verksamhet skadats av KTH.

9. PG svarade att rektor inte kunde förstå detta alls.

10. AL förslog att någon slags öppning borde skapas och frågade om CF hade några förslag.

11. CJ frågade PG om rektor skulle vidtaga någon åtgärd i ärendet.

12. PG svarade att det skulle inte rektor, och påminde om att rektor inte gjort det tidigare heller.

13. Möte avslutades utan att någon öppning skapats. Någon fortsatt kontakt med min person diskuterades inte. CF och AL skulle undersöka om inte trots allt det fanns en öppning, oklart dock var på KTH, i vilken skola, i vilken byggnad, på vilken våning och åt vilket håll.

PS1 CJs frågor till rektor inför mötet besvarades inte av PG.

PS2 Beträffande censur på KTH: Hemsidan för Fakultetsnämnden KTH där bl a protokollet om KTH-gate finns, har ``plockats bort" med terminology från KTH-gate. När man söker på "Fakultetsnämnden KTH" på Google får man numer bara träffar till mina brev till Fakultetsnämnden, det utdrag ur protokollet jag lagt upp och Ingemar Nordins TCS-artikel God dag, yxskaft KTH, som om Fakultetsnämnden KTH aldrig funnits och aldrig fattat något beslut om något, allra minst om censur. Alla andra länkar är bortrensade av KTH, medan mina länkar bara kan tas bort av Google.

Är inte detta konstigt? Att KTH censurerar sina egna vitala organ. Frågan är om anledningen till att rektor inte säger något, helt enkelt är att han är utsatt för censur? De frågor som inställer sig är alltså:
 • Vem har censurerat bort Fakultetsnämnden KTH 2007-2011?
 • Är rektor själv utsatt för censur? Av vem i så fall?
Vad säger Ingemar Nordin? Vad säger JO? Vad säger SULF? Vad säger Ny Teknik? Vad säger Kungen?

Fakultetsnämnden KTH ersattes fr o m 1/4 2011 av KTHs Fakultetsråd. Någon anledning att plocka bort Fakultetsnämndens hemsida med dess protokoll och sammansättning finns inte. Det bör inte finnas skäl att mörka denna information, men kanske detta finns eftersom Fakultetsnämnden nu har försvunnit utan att lämna något spår på nätet? Som om den aldrig funnits. Fakultetsrådets nya hemsida innehåller ingen information om sin föregångare Fakultetsnämnden, inte minsta länk bakåt. Fakultetsrådet verkar vilja att historien skall börja med Fakultetsrådet, i likhet med Kung av Tsin som lät bygga den kinesiska muren,...för att stänga in eller för att stänga ut...

PS3 Rektor skriver 7/4:
 • Claes, Jag vill bara meddela att jag inte anser att dina minnesanteckningar stämmer överens med det som sades vid vårt möte igår. Hälsningar Peter
Jag svarar: OK, i vilket avseende stämmer det inte?

Rektors svar: ??

3 kommentarer:

 1. Det du hänvisar till som "Fakultetsnämnden" är förmodligen Fakultetsrådet, som alltså inte är konspiratoriskt bortcensurerat:
  http://www.kth.se/om/organisation/kths-fakultetsrad?l=sv_SE

  SvaraRadera
 2. Nej Fakultetsrådet har ersatt Fakultetsnämnden som avslutat sitt arbete
  31/3 2011. Men att ta bort Fakultetsnämndens hemsida mörkar historien
  vilket det inte finns något bra skäl att göra. Fakultetsnämndens protokoll
  måste finnas tillgängliga utan husrannsakan med polishjälp, eller hur?

  SvaraRadera
 3. 7/6 är ju helt fantastiskt... a man from the future

  SvaraRadera