lördag 16 februari 2013

Behöver Mattekommissionen KTHs Rektor?

Investors vd Börje Ekholm, Per Adolfsson vd Microsoft, Tobias Krantz chef för utbildning Svenskt Näringsliv och KTHs rektor Peter Gudmundson m fl meddelar på Brännpunkt SvD 15/2 att Sverige behöver Mattekommissionen:
 • Vi anser att svenska elevers matematikkunskaper är en avgörande fråga för Sveriges tillväxt och våra framtida möjligheter att bli en kunskapsnation i världsklass. Därför startar vi Mattekommissionen – ett brett samverkansinitiativ med elva representanter från utbildningsväsendet, forskningen och näringslivet som har som mål att höja alla elevers kunnande och intresse för matematik.
 • Genom samverkan, påverkan och konkreta aktiviteter vill Mattekommissionens uppnå följande tre huvudmål:
 • Stärka svenska elevers matematikkunnande och öka intresset för matematikintensiva utbildningar så att Sverige kan leva upp till EU-överenskommelsen om ökad antagning till naturvetenskapliga och tekniska studier.
 • Lyfta svenska elevers lägstanivå i matematik, att inte nå de grundläggande kunskapskraven i matematik begränsar individens möjligheter i yrkesliv och privatliv.
 • Stärka det översta kunskapsskiktet så att de högpresterande eleverna får möjligheten att utveckla sitt intresse för matematik och naturvetenskap.
 • Regeringens satsning på Matematiklyftet räcker inte för att råda bot på de stora utmaningar som vi står inför. Mycket återstår att göra för att nå upp till en acceptabel nivå vad gäller lärarnas utbildning, fortbildningsmöjligheter och undervisning i matematik så att eleverna får en mer kreativ, kontextualiserad och laborativ lärmiljö.
Det är samma KTH-rektor som ht 2010 medelst en mediakampanj sågade Mathematical Simulation Technology MST mitt under pågående testkurs på KTH, beskrivet som KTH-gate,  och därmed stoppade alla försök att reformera en i ofruktbara former stelnad matematikutbildningen vid KTH, och i Sverige.

Det är samma KTH-rektor som 2010 utfärdade totalförbud att använda MST på KTH därför att MST erbjöd "eleverna en mer kreativ, kontextualiserad och laborativ lärmiljö" vilket hotade status quo, och som upprepade denna bannbulla ht 2012.

Studenter och näringsliv behöver en modern reformerad matematikutbildning, men KTH levererar en omodern utbildning och motarbetar reform. KTH utgör en bromskloss för den förnyelse av innehåll och form av matematikundervisningen som skulle vara möjlig om matematik kopplades med IT, och som skulle vara Sverige till gagn.

Vad vill alltså KTHs rektor tillföra Mattekommissionen?

18 kommentarer:

 1. "Mattekommissionen", vilket flumnamn, är född stendöd.
  Medlemmarna har uppenbarligen inte något som helst hum om skolans problem.
  Vad vet exempelvis Bonus-Börje om lärarnas dynglöner och stinkande status?
  Så länge som lönerna närmast kan liknas vid en spottloska, är det endast bottenskrapet av "flumstudenterna", som väljer att dväljas i, det av socialdemokraterna skapade, skolträsket.
  Undervisningen blir därefter.

  Helen von Post

  SvaraRadera
 2. Enligt NCM.s Learning Studies behöver man tio veckor för att lära barn att det finns decimaltal mellan 0,97 och 0,98 . Ulla Runesson påstår det. En annan Learning Study inbillar barn att ett bråk måste jämföras med andra bråk innan det kan placeras på tallinjen.
  Vart är skolmatematiken på väg ???

  SvaraRadera
 3. Den traditionella skolmatematiken baserad på regula de tri, bråktal och sortförvandling har tappat sin mening i dagens IT-värld. Detta förstår eleverna intuitivt och kan inte längre motiveras. Mot detta hjälper inte hugg och slag, utan bara en omvärdering av vad matematik är idag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad har du emot baskunskaper . Diskret matematik och Geometri är moment som kräver eftertanke och mer övning av dessa avsnitt kan få Sverige att klättra i TIMMSS-ligan.
   Om Sverige behållit gymnasieinspektörer och skolkonsulenter hade gymnasister med studievana kommit till Universitet och högskolor. IT är ingen frälsare. Startar du en Hussekommission som knyter ihop gymnasium och universitet blir det nog bättre.

   Radera
 4. Jag har inget emot kunskaper, tvärtom, men vägen dit går idag över 1950 talets euklidiska geometri utan i samverkan med IT som i stort bygger på diskret matematik och geometri.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad är din åsikt om the one-seventh ellipse and 1/13-hyperbeln. Varför stannar forskningen där? Bör man inte ta en titt på2/13-hyperbeln, 1/39-ellipsen,1/63-ellipsen, 1/91-ellipsen som är mycket intressantare. Tar man IT till hjälp kan komma längre än med penna och papper, men grundkunskaper är bra om man vill komma vidare.

   Radera
 5. Hallå Claes,
  intressant det här - nya konstellationer: NCM och Investor. :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sverker, utveckla det där med konstellationen:
   NCM och Investor. Är det något skumt med det?

   Radera
  2. Sture Sjöstedt21 februari 2013 03:42

   Claes, vet du vem Theon från Smyrna är?
   Ulf Persson i Göteborg vet. Jag skrev till honom att Theons schema löser Diofantiska ekvationer av typen y^2=2x^2+1 och y^2=2x^2-1. Det skrev jag om i Elementa ungefär 1990. Ulf Persson skrev :Sture vet du att du använder Pells ekvation. Denna faktoid får tydligen leva kvar. Det är Brouncker som utvecklat den metod som kallas Pells metod. Men det går lika bra att använda Theons schema som Theon hämtat från Babylonisk matematik

   Radera
  3. Sture Sjöstedt21 februari 2013 21:14

   Claes, Kan du förklara lite tydligare vad du skrivit
   19 februari 2013 11:02. Är det Carl-Erik Sjöstedts geometri du syftar på ? Jag tror att Bengt Ulin , Gert Almkvist och Anders Tengstrand och några till tycker att du uttrckt dig otydligt.

   Radera
 6. Om Du vill veta vad jag anser om hur matematikutbildning bör se ut idag, så har jag uttryckt detta på min blog Mathematical Simulation Technology och i boken med samma namn som bannlysts av KTH, se länkar på denna blog uppe till vänster.

  SvaraRadera
 7. Sture Sjöstedt21 februari 2013 23:15

  Claes.
  Den boken har ju 2000 sidor . Går det inte att komma med en Summary här i stället.

  SvaraRadera
 8. Vad är det jag uttryckt otydligt? En Summary av vad?

  SvaraRadera
 9. Sture Sjöstedt22 februari 2013 08:49

  Claes.
  Läs vad du skrivit den 19 februari. Det som står där verkar ologiskt. Summary är korta sammanställningar av vad som står
  i avhandlingar. Jag har inte tid att läsa hela din bok.

  SvaraRadera
 10. Matematikundervisningen behöver reformeras till en ny syntes av analytisk matematik (geometri, algebra, infinitesimalkalkyl) och datorberäkning, därför att det är den form som motsvarar dagens IT-samhälle. En sådan ny syntes ges i MST.

  SvaraRadera
 11. Sture Sjöstedt23 februari 2013 16:17

  Claes.
  Vad är MST? Skickar du ett Mail till sture.sjostedt@spray.se får du några filer där jag ritar och förklarar hur dussinpunktsellipsen uppkommer. Det behövs ingen IT till det.
  På www.nsm.gu.se/Aktuellt/Algoritmer finner du lite om Theon från.
  Min gode vän Ulf Persson är en riktig matematiker som svarar kort och konsist. Han vet hur man får till exempel artonpunktsellipser.

  SvaraRadera
 12. Inte visste jag att matematiker kunde vara så ilska på varandra som framgår här! Hyperellipser och annat. Själv går jag in som volontär en dag i veckan och hjälper ungar med matte i en gymnasieskola och får mer tillbaka än vad jag ger.

  Jag ska se om jag kan få tag i din tvåtusensidiga bok Claes, när jag kommer hem från semestern.

  Göran

  SvaraRadera
 13. Sture Sjöstedt23 februari 2013 21:32

  Göran.
  Du kan väl sätta ut ditt efternamn också. Var ser du ilskan i mina inlägg. Jag påpekar bara helt stillsamt att Theon från Smyrna eller Bab ylonerna visade oss hur man löser Diofantiska ekvationer:
  Diskret matematik klarar vi utan IT eller ITk eller vad storfinansen vill kalla det :
  Matte och Husse är kopplat till Hundar. Matematik är en vetenskap.
  Kalla saker vid deras rätta namn.


  SvaraRadera