torsdag 8 juli 2010

Voodoo-Fysik enl Sveriges Miljömäktigaste PersonJag fortsätter min läsning av Christian Azars Makten över Klimatet, nu på hemresa från Zaragoza, och hittar många underligheter. I noterna till kapitlet Så Säkert Det Kan Bli, läser jag:
 • För att ökade halter av växthusgaser ska leda till ökad temperatur vid jordytan krävs dessutom att temperaturen i atmosfären minskar med stigande höjd. Detta beror på att växthusgaserna inte bara har förmåga att fånga in värmestrålning utan också att stråla ut densamma. I vår atmosfär sjunker temperaturen med 6-7 grader för varje km upp i atmosfären, och därför! får vi en högre temp. till följd! av en ökad halt växthusgaser. Om temperaturen hade varit konstant i hela atmosfären, hade inte en ökad mängd växthusgaser inte lett till högre temp. vid jordytan. Utstrålningen hade då! nämligen ökat lika mycket som absorptionen av värmestrålning.
Kommentar: Observerad lapse rate på 6-7 grader skulle alltså komma ur växhhusgasernas värmande, dels utgöra en förutsättning för samma värmande. Ingenting om att lapse rate kommer ur gravitationens kompression av atmosfären. Voodoo-fysik.
 • Begreppet växthuseffekt är egentligen något vilseledande! Ett växthus håller kvar värmen främst genom att det förhindrar varm luft att stiga uppåt. Vår atmosfär förhindrar istället värmestrålning från att försvinna ut i universum.
Kommentar: Varför använder Azar ett begrepp som är vilseledande? Är det ett medvetet fritt val, eller måste Azar vilseleda för att det skall passa en viss agenda och publik? Inte kan väl vetenskap vara vilseledande? Men voodoo-fysik kan.
 • Intressant nog kan man i iskärnor se att temperaturen har samvarierat med koldioxiden. Då temperaturen har stigit har även koldioxiden stigit, och när temperaturen har sjunkit har koldioxiden sjunkit.
Kommentar: Azar antyder här att det är temperaturen som driver koldioxidhaltren och inte tvärtom som Azars klimatalarmism bygger på. Voodoo-fysik.

I kapitlet Tiden är Sanningens Bästa Vän skriver Azar:
 • IPCC utför ingen egen forskning utan dess uppgift är att sammanställa och utvärdera den vetenskapliga kunskapen om klimatet. En förklaring till IPCCs framgång är att man lyckat med konststycket att involvera politiker i processen.
Kommentar: IPCC med sina politiker skall alltså utvärdera vetenskapen om klimatet. Men detta är ju Lysenkoism, eller Voodoo-fysik.
 • För att täcka behovet av 5 miljarder etanol-bilar fordras 2/3 av världens nuvarande åkerareal.
Kommentar: Azars email meddelar att han är på resa under sommare och återkommer den 16 augusti. Reser Azar med cykel, etanolbil eller flyg?

4 kommentarer:

 1. "Ingenting om att lapse rate kommer ur gravitationens kompression av atmosfären. Voodo-fysik."

  Det du skriver är voodofysik men Azar är lite bättre påläst än så! Utan växthusgaser ingen lapse rate som du fått förklarat för dig tidigare.

  Begreppet "Växthuseffekten" är idag välbekant, även om det ursprungligen bygger på ett missförstånd. Även om orsaken är något annorlunda är dessutom resultatet detsamma i ett växthus som på jorden så det är en fullt rimlig analogi.

  SvaraRadera
 2. It is a common strategy by the climatologists to confuse people by calling a heatpump a heat insolating blanket. If you increase insolation the temperature increases everywhere in the system. However, the greenhouse effect supposedly reduces the temperature in the upper atmosphere. What could be the reason for this? Some trace gases whirling around in the atmospheres at alternating concentration? Or maybe gravity..? Judge for yourself

  SvaraRadera
 3. Anders, the reason the upper atmosphere cools is that some UV light is absorbed there causing local heating. With more CO2 this heat is more efficiently dissipated by radiating IR. That's why we have the temperature inversion in the stratosphere, something you wouldn't get if all sunlight reached the surface and was absorbed there.

  SvaraRadera