fredag 10 april 2015

KVAs NyGamla Uttalande om Klimatförändringar: Politik istället för Vetenskap

Så kommer det då till slut KVAs nya uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar, närmast identiskt med det tidigare från 2009. Huvudpunkter är nu som då:
 1. Det är svårt att förklara uppvärmningen under de senaste 50 åren med enbart naturliga faktorer. Det innebär att mänskliga aktiviteter bidragit till uppvärmningen. 
 2. Som en följd av den globala uppvärmningen har antalet varma dagar ökat medan antalet kalla dagar minskat. 
 3. Uppvärmningen i atmosfären tycks under de senaste 15 åren ha avstannat. Orsaken till detta är oklar men en bidragande faktor är sannolikt att värme under denna tid tagits upp och lagrats i haven.
 4. Den pågående snabba ackumuleringen av CO2 i atmosfären, kopplad till dess långa uppehållstid i atmosfären utgör ett allvarligt problem. Utan aktiva motåtgärder kan en hög koncentration av CO2 finnas kvar i atmosfären under hundratals år. 
 5. Baserat på olika utsläppsscenarier har IPCC genomfört modellsimuleringar för att uppskatta effekten av antropogena växthusgaser och aerosoler på klimatet under de kommande 100 åren. Dessa studier tyder på en global uppvärmning under slutet av 2000-talet på 1-4 °C. 
Allt detta förstås var väntat och mycket deprimerande för var och en som håller vetenskapliga ideal högt:
 1. är Argumentum ad Ignorantiam: Ju mindre man vet, desto säkare kan man vara. 
 2. måste vara gripet ur luften, särskilt under "hiatus" de senaste 20 åren. 
 3. är en ren skröna om varför temperaturen stått still i snart 20 år. 
 4. är kärnpunkten i koldioxidalarmismen: (i) aktiva motåtgärder krävs och (ii) kan ha verkan. Varken (i) eller (ii) har någon vetenskaplig grund. 
 5. ger en prognos baserad på klimatmodeller, som alla vet inget säger om framtiden, på 1- 4 C, där 1 C innebär att man kan glömma att jaga koldioxid, medan 4 C innebär att alla samhällets resurser måste sättas in i denna jakt. En fullständigt innehållslös meningslös prognos, som kommer att vridas och utnyttjas av koldioxidalarmismen till max. 
Sammantaget ger KVAs uttalande ett beklämmande uttryck för hur djupt den Kungliga Svenska Vetenskapliga Akademin har låtit sig korrumperas av politik. Tänk om istället vetenskapens ideal hade respekterats. Då hade det funnits en framtid för Sverige och världen. Nu ser det mörkt ut, åtminstone för västvärlden där KVAs diktum gäller. Den kommande historieskrivningen för detta förfärliga svek kommer inte att vara nådig.2 kommentarer:

 1. Hei Claes, ad punkt 4:

  "Baserat på olika utsläppsscenarier har IPCC genomfört modellsimuleringar för att uppskatta effekten av antropogena växthusgaser och aerosoler på klimatet under de kommande 100 åren. Dessa studier tyder på en global uppvärmning under slutet av 2000-talet på 1-4 °C."

  Så kan dette også uttrykkes slik:

  "Baserat på olika utsläppsscenarier har IPCC genomfört modellsimuleringar för att uppskatta effekten av antropogena växthusgaser och aerosoler på klimatet i år 2015. Dessa studier tyder på en global temperatur ca. 2015 som er 1-4 °C lavere enn i 2100."

  Eller X = X, med min svært så rudimentære matematikk. :-)

  Hilsen Bebben

  SvaraRadera
 2. Gällande punkt 2.

  Andelen varma dagar har varit betydligt fler från 1991 och framåt än fram till 1990. Det motsatta gäller för kalla dagar. Det gäller för Sverige och det gäller globalt.

  Gällande punkt 4:

  När det gäller globala uppvärmningen så finns det många hypoteser om orsaken. Den ökande halten av CO2 och CH4 i atmosfären är en teori som har en hållbar vetenskaplig grund. Övriga hypoteser saknar vetenskaplig grund.

  /Lasse

  SvaraRadera