onsdag 22 april 2015

KVAs Nya KlimatUttalande Mörkas av KVA

KVAs nya Akademiuttalande om Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar kommer av politiska krafter att användas för att rättfärdiga ett fullföljande av nuvarande svenska klimatpolitik inriktad mot ett fossilfritt samhälle 2050. KVA säger i sitt vetenskapliga uttalanden att "koldioxiden i atmosfären är ett allvarligt problem som kräver aktiva motåtgärder". Ledorden är "allvarligt problem" och "aktiva motåtgärder", vilka kommer att forma framtiden för våra barn och barnbarn.

Trots denna väldiga dimension och betydelse av KVAs uttalande är mediarapporteringen lika med noll. Inte minsta lilla pressmeddelande eller initiativ från KVA för att markera denna milstolpe i svensk klimatvetenskap och klimatpolitik! Ej heller finns uttalandet på engelska så att världens vetenskapsmän och politiker kan ledas på den rätta väg som KVA och svenska politiker stakat ut för den globala klimatpolitik som skall rädda världen från undergång i värmedöd.

KVA vill uppenbarligen inte att uttalandet alls skall uppmärksammas, trots att det är det viktigaste uttalande som KVA någonsin gjort.  Detta är mycket klokt av KVA, då uttalandet inte tål granskning, vilket visas av mina tidigare poster i ämnet. Men uttalandet tjänar ändå bra som det vetenskapliga kvittot på att koldioxidjakt måste ges högsta prioritet framför övriga mänskliga behov.

KVA har därmed levererat det vetenskapliga rättfärdigande som efterfrågas av koldioxidalarmismen, detta utan att egentligen ha gjort något uttalande alls.

Frågan är hur många av KVAs ledamöter som har läst uttalandet och av de som läst, hur många som står bakom?

KVA svarar naturligtvis inte på mina upprepade brev med begäran om en diskussion om uttalandets innehåll. Mörkningen är total, därför att uttalandet tål ljuset lika lite som det faktum att skallindexets och svensk rasbiologis skapare Anders Retzius fortfarande står (som enda) staty framför KVAs imposanta ärevördiga byggnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar