måndag 20 april 2015

KlimatUpplysningen om KVAs KlimatUttalande: "BRA"

Så här tycker några av Klimatupplysningens huvudskribenter om KVAs Akademiuttalande om Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar.

Peter Stilbs:
Pehr Björnbom (kommentar 105):
 • Jag tycker uttalandet är bra, jag har svårt att se att man kan göra det så mycket bättre. Jag får det intrycket att den grupp personer som utformat uttalandet har ansträngt sig att göra ett uttalande som avspeglar deras syn på klimatvetenskapens samlade synsätt på klimatfrågan med ambitionen att lämna de klimatpolitiska synpunkterna till den demokratiska processen. Att helt belysa klimatfrågan vetenskapligt utan att säga någonting som inte är av klimatpolitisk karaktär tror jag är omöjligt, så därför hänger jag inte upp mig på att det finns vissa sådana formuleringar i uttalandet.
 • Jag uppfattar från uttalandet att man i huvudsak bygger på FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport från 2013 men att man inte helt okritiskt tagit till sig allt där. Speciellt ser jag en inverkan av senare tiders vetenskapliga studier av klimatkänsligheten baserade på observationer som tyder på ett lägre klimatkänslighetsintervall än det klimatpanelen kommit fram till i senaste rapporten.
Ingemar Nordin (kommentar 34):
 • Det jag tycker är bra med KVAs yttrande, liksom med LBs kommentarer, är att man är tydlig med att det finns starka naturliga faktorer som kan ha bidragit till den uppvärmning vi sett under 1900-talet, att även andra antropogena faktorer än koldioxid har bidragit, att H2O är en växthusgas, att medeltidsvärmen och Lilla istiden finns med, att extrema stormar och skyfall avfärdas, att man öppnar upp för solens påverkan, att osäkerheterna i kunskapen om det komplexa klimatsystemet är stora (moln, aerosoler t.ex.), samt, det viktigaste i mina ögon, att man avstår från alarmistiska uppmaningar till att politikerna omedelbart måste ta i med hårdhandskarna.
 • Om man nu skall uttala sig å en stor akademisk organisations vägnar (vilket är illa nog), så är det skönt att slippa de politiska pekpinnarna. Alla i KVA kan omöjligt ha samma politiska ståndpunkt om vad man bör göra, eller om man bör göra något särskilt överhuvudtaget.
KU tycker alltså att KVAs uttalande är "bra" och att den lilla kritik som uttrycks i några sprida kommentarer ändrar inte detta positiva huvudomdöme.

KVA kan nu gratulera sig till den framgång det innebär att landets främsta klimatskeptiska blogg lagt sig platt på marken inför KVA. Svensk klimatpolitik kan därmed fortsätta på den inslagna vägen mot en fossilfri framtid med skeptikerna beskedligt i led bakom Åsa Romson med KVAs uttalande i ryggen. Enda hoppet är att en ny svensk klimatalarmism-skepticism nu kanske kan få luft.

6 kommentarer:

 1. Claes,

  Efter att du nu har valt ut Klimatupplysningen i allmänhet och mig i synnerhet som dina ärkefiender så kan jag konstatera att din smutskastningskampanj är gravt missledande. Du CENSURERAR uppenbarligen alla de kritiska inlägg som jag och andra gjort om KVAs uttalande, men för fram sådant som en del av oss anser vara OK med det.

  Antingen är det så att du helt enkelt inte tål en öppen och ärlig debatt som inte alltid går din väg, eller också driver du en medveten kampanj mot oss som vill ha sans och balans i klimatdebatten. Min fråga till dig kvarstår: Vem jobbar du för? Al Gore eller Rockström?

  Eftersom du också tagit för vana att publicera privata e-mejl på din blogg utan att be om lov så tar jag mig friheten att skriva direkt på din egen blogg.

  SvaraRadera
 2. Det är bra att Du uttrycker Din åsikt så att vi komma till tals. Ja, jag är kritisk till att KUs tongivande röster skriver att KVAs uttalande är "bra". Jag anser tvärtom att det är mycket dåligt och som sådant en skandal och en komplett katastrof. Om denna min åsikt gör oss till fiender så är det olyckligt och onödigt och meningslöst. Vi delar många synpunkter och jag kan inte förstå varför KU skall lägga sig platt på marken för KVA som ligger platt på marken för IPCC. Kan Du förklara det för mig? Vad är det som gör att vi ser KVAs uttalande så olika?

  SvaraRadera
 3. Vidare: Jo jag är verkligen för öppen och ärlig debatt och kräver ingalunda att all skall tycka som jag; om alla tycker samma blir det ju ingen debatt och det är osunt.
  Vad gäller sans och balans så har det inte med vetenskap att göra; där är det bara frågan om vad som är faktiskt rätt eller fel, oavsett om det har "sans och balans".
  Jag jobbar inte för någon, inte för KTH, KVA, KU, MP, SD eller vad Du vill, bara för det jag funnit vara mer sant som fysik och matematik än något annat. Där ingår tex "återstrålning" som icke-fysik oavsett om folk blir arga på mig för att detta är vad jag kommit fram till.

  SvaraRadera
 4. 1) Som jag åtskilliga gånger har förklarat så är KU en blogg, inte en förening som gör gemensamma uttalanden. KU har därför inte "lagt sig platt". 2) Du far med osanning när du tillskriver alla oss skribenter att vi ställer oss bakom KVA. Var har du fått det ifrån? Varför sprida dessa lögner? 3) Du CENSURERAR tydligen bort alla mina (och andras) kritiska kommentarer när du gör dina svepande omdömen om bloggen. Och då ser jag ingen anledning att fortsätta denna meningslösa diskussion.

  SvaraRadera
 5. Om Du nu tycker att jag är orättvis i min kritik av KU för flathet vs KVAs klimatuttalande, visa mig då vilken kritik KU har anfört så att vi vet vad vi talar om. Kanske jag har missat något väsentligt. OK?

  SvaraRadera
 6. Sant, Claes Johnson, KU:s uttalanden (förlåt: utsagorna från tre enskilda skribenter på sajten) påminner om en högst osannolik intellektuell härdsmälta. Trion tillåter sig att blunda för den oerhörda skillnaden mellan att som KVA kräva "aktiva åtgärder" (underförstått genast, fast outtalat för att slippa utmana klimatkyrkan) och att, som Lennart Bengtsson, hävda att åtgärder eventuellt kan krävas om bortemot 100 år. Mest besynnerligt, förstås, att som LB skriva under KVA:s uttalande trots att han med sitt hundraårsperspektiv i realiteten sågar det jäms med med fotknölarna. Opportunism är bara förnamnet.

  SvaraRadera