onsdag 15 april 2015

Dimman tätnar kring KVAs Uttalande om den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar

Lennart Bengtsson försöker nu tolka KVAs klimatuttalande, som han själv skrivit tillsammans med Henning Rodhe och kanske några till, i en ny post på Anthropocene:
  1. Orsaken att KVA publicerade ett yttrande nu var ytterst en uppdatering av yttrandet från 2009 med skillnaden att yttrandet nu endast reflekterar den naturvetenskapliga synen på klimatfrågan och inte några rekommendationer till eventuella samhällsåtgärder vilket förekom i yttrandet från 2009.
  2. Baserat på tillgängliga mätningar och observationer inte minst från rymdobservationer, inkluderande radarmätningar av världshavet samt regionala massändringar med GRACE-satelliten, finns det övertygande empiriska belägg för en fortlöpande uppvärmning av jordsystemet av storleksordningen 0.5 Watt/m2 som ett genomsnitt under de senaste 40 åren.
  3. Den globala uppvärmningen vid jordytan har varit ringa och är mindre än 1°C sedan mitten på 1800-talet. Detta indikerar tills vidare en låg klimatkänslighet.
  4. Många förvånas kanske över att ett intervall med en spännvidd från 1-4°C behållits men det är tyvärr inget annat än ett ärligt redovisande av den stora osäkerhet som finns i klimatmodellerna.
Om dessa punkter kan sägas:
  1. När politiken från 2009 tagits bort visar sig att ingenting blev kvar: Uppgiften att  klimatkänsligheten har en spännvidd på 1- 4 C har inget som helst informationsvärde.
  2. Om vi här talar om totalt 0.5 W/m2 per år, så ligger det väl inom felmarginalen för mätningar, och kan lika gärna vara = 0. Om vi talar om 0.5 W/m2 ökning per år som "fortlöpande uppvärmning" så hamnar vi på 20 W/m2 per år efter 40 år, vilket borde satt avtryck men inte märkts.
  3. LBs tillför i sin tolkning att den ringa uppvärmningen sedan mitten av 1880 "indikerar tills vidare en låg klimatkänslighet". Men något sådant påstående finns inte i KVAs uttalande; hade detta varit fallet, så hade uttalandet åtminstone haft något innehåll, men nej!
  4. Det är väl bra att vara ärlig och meddela mottagaren att det man just sagt inte har något innehåll, men varför då säga något överhuvudtaget?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar