måndag 9 februari 2015

Tigande som Härskarteknik

Lennart Bengtsson har som Sveriges främste klimatvetenskapare författat KVAs uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar, vilken ligger till grund för nuvarande svenska klimatpolitik med mål att 2050 Sverige skall vara fritt från användning av fossil energi.

Lars Bern är klimatdebattör och driver bloggen Anthropocene, som har många läsare,  med LennartB som ofta förekommande gästskribent.

När jag ställer frågor till Lennart Bengtsson och Lars Bern, om den vetenskapliga grunden för den koldioxidalarmism som utrycks i KVAs uttalande, får jag bara tystnad som svar.

LennartB och LarsB  använder härmed en av härskarteknikens främsta redskap: Tigandet.
Tigandet  som etablissemangets sätt att hantera frågor från folket. Tigandet som uttryck för ägande av sanningen. Tigandet som svar på frågor som ifrågasätter etablissemanget.

Men tigande är inte vetenskap. Vetenskap är svar på relevanta frågor, om svar finnes, och annars ett sökande och ifrågasättánde. Vetenskap är inte tigande med mål att kväva frågor. Tigandet är ett trubbigt redskap som kan slå tillbaka.

Kanske Lennart och Lars förstår att tigandet är maktens och repressionens redskap när svaren saknas och inte skepticismens när målet är sökandet efter svar. Eller förstår dom inte.

PS LarsB straffar nu genom att inte längre tillåta några kommentarer från mig på Anthropocene. Mitt svar på denna bannbulla är följande, som alltså inte kommer att visas på Anthropocene:

Lars#13: Det är inte alls så att jag inte gillar LennartB eller LarsB. Tvärtom, jag har höga tankar om Er båda. Det finns en sak som motiverar mina frågor till LennartB, nämligen att LennartB författat KVAs klimatuttalande, vilket utgör grunden för nuvarande svenska klimatpolitik. Uttalandet bygger på en grundtes som säger att uppmätt uppvärmning under 1900talet beror på mänskliga utsläpp av koldioxid. Mina frågor till LennartB rör denna grundtes. That's all. Speciellt använder jag inte  som Du påstår kommentarer på Anthropocene för att framföra egna teorier, för det har jag mina egna bloggar, jag ställer bara frågor om de teorier som ligger till grund för KVAs uttalande. Jag tycker då att jag kan begära svar utan att själv bli trakasserad genom att åläggas munkavle.
Vänligen Claes

Så kombineras då tigande med munkavle, kanske ändå inte helt enligt upplysningens ideal eller den libertarianism som Anthropocene påstår sig uttrycka. LarsB upplever sig vara censurerad av gammelmedia men censurerar själv på sitt eget nymedium. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar