fredag 27 februari 2015

Förslag från Lennart Bengtsson: Kontakta Pierrehumbert

Idag fick jag följande brev från Lennart Bengtsson:

Ett förslag till Claes Johnson

Eftersom Du under senare tid fört fram en okonventionell förklaring till atmosfärens värmebalans med konsekvenser för jordens klimat förslår jag att Du skall kontakta professor Raymond Pierrehumbert som jag anser speciellt kompetent att bedöma Dina hypoteser. Raymond Pierrehumbert är gästprofessor vid Stockholms Universitet detta läsår. Jag tror inte längre att jag själv, i brist på tid, kan fortsätta debatten utan noterar bara att vi har helt olika uppfattningar. Jag kopierat detta till professor Henning Rodhe som har haft huvudansvaret för att utarbeta KVAs senaste klimatyttrande samt till Lars Bern, Peter Stilbs och C-G Ribbing.

Lycka till


Jag har läst Prof Pierrehumbert's bok Principles of Planetary Climate (also here) och skall naturligtvis ta kontakt och försöka få till stånd en diskussion om speciellt Planck's strålningslag och värmetransport via strålning av betydelse för Jordens energibalans och klimat. Pierrehumbert grundar sin analys på tvåvägs transport via strålning och förefaller således anse att "återstrålning" har fysikalisk realitet, vilket är precis vad jag ifrågasätter. Förhoppningsvis kan vi etablera en konstruktiv diskussion om speciellt denna frågeställning.  

Jag noterar att LB inte motsäger min "hypotes" att "återstrålning" är icke-fysik, utan skickar mig, i brist på tid,  vidare till Pierrehumbert såsom varande "speciellt kompetent" att bedöma "hypotesen". 

Detta får väl anses vara ett fall framåt för min "hypotes", vilken om den skulle visa sig vara riktig, skulle kunna leda till att ihåligheten eller icke-fysiken hos den vetenskapliga grunden för koldioxidalarmismen avslöjas. 

Jag skall rapportera om diskussionen med Pierrehumbert, dvs om den kommer till stånd och inte omöjligörs av "brist på tid". Jag tror inte P kan beskrivas som "klimatskeptiker": Här är en programförklaring från Ps hemsida:
  • At present, my central interest is in how climate works as a system. I wish to develop idealized mathematical models that can be used to address the big questions of climate science: How did the earth keep from freezing over during the Faint Young sun period in its history? Why did Earth keep its water while Venus got trapped in a runaway greenhouse? What possible past climates could exist on Mars? Why was the Eocene so warm on Earth? What was tropical sea surface temperature doing during the Last Glacial Maximum? This involves work at the interface of fluid dynamics and radiative transfer. My philosophy is to approach this using simplified models (albeit often ones involving some degree of computation) that can be understood completely, rather than full-blown General Circulation Models. Recently, I have been spending a great deal of my time thinking about the climates of the newly discovered extrasolar planets.
  • The Earth receives about 1W/m2 more from solar absorption than it emits to space as infrared. It is a direct consequence of the bustling activities of Earth's human inhabitants. The rapid greenhouse gas increase has cut down the OLR, but...the Earth's temperature has not yet risen enough to restore the energy balance.
Den sista meningen kan ses som koldioxidalarmismens credo eller trosbekännelse, vilken alltså i Pierrehumberts bok förses med ett så övertygande vetenskapligt stöd att den bara kan ifrågasättas av sådana som förnekar att jorden är rund. Jag har inte stora förhoppingar att övertyga Pierrehumbert att skriva om sin bok...

Frågan är om LB har läst Ps bok och vad LB i så fall själv anser? Svaret kan vi bara gissa oss till...i brist på tid....

PS Här är den fortsatta korrespondensen med LB angående ev möte med Pierrehumbert:

Hej Lennart

För att reda ut om "återstrålning" är fysik, om nu denna fråga anses vara av vikt
för jordens energibalans, tror jag det mest konstruktiva vore ett direkt möte med inblandade där min analys kunde utsättas för granskning och eventuella oklarheter redas ut. 
Skulle Du kunna erbjuda Dig att arrangera ett sådant möte?

Vänliga hälsningar, Claeshej

Det bästa vore att vända sig till Stockholms universitet. Föreslår att Du kontaktar Henning Rodhe eller någon vid KTH. Jag kommer att vara bortrest en stor del av tiden i mars och april och är just nu helt upptagen med egen forskning

Lennart 


Hej Lennart

Jag vill ogärna tränga mig på och kräva uppmärksamhet. Eftersom Du föreslog att jag skulle
ta kontakt med Pierrehumbert, så måste Du väl ha ansett att det skulle kunna vara meningsfullt.
Jag tycker då att Du kanske skulle kunna vara villig att presentera mig för Pierrehumbert och Henning Rohde och föreslå ett möte även om Du själv inte har tid att närvara.
Kan jag räkna med detta?

Vänligen, Claes

Något svar från LB på detta sista mail har inte inkommit.

2 kommentarer:

  1. Då hoppas jag på en god diskussion om detta partikelfysikaliskka strålningsproblem

    SvaraRadera
  2. Jag har föreslagit LB att kalla till ett möte, då jag själv inte tror mig om att kunna gå iland med det. Vi får se om det blir något.

    SvaraRadera