fredag 24 augusti 2012

Är Censuren av BodyandSoul på KTH Upphävd?

En lärare på KTH önskar som kurslitteratur använda min bok BodyandSoul: Mathematical Simulation Technology. Denna bok stoppades hösten 2010 för användning på KTH av KTH inklusive Rektor, i det som beskrivits som KTH-gate på min blogg.  Jag skickade igår följande fråga till Rektor KTH:

Hej Peter

NN önskar som kurslitteratur använda min bok BodyandSoul: Mathematical Simulation Technology (MST) i en KTH kurs med start nästa vecka. Det är samma bok som stoppades av KTH ht 2010 under former som Du väl känner till. Innan jag medger att MST används vill jag försäkra mig om att inte boken ånyo kommer att stoppas av KTH. Boken är densamma och kanske även KTH och Rektor. 

Kan Du ge mig en försäkran om att händelserna ht 2010 inte kommer att upprepas? Utan detta vågar jag inte låta boken användas vid KTH.

Vänligen, Claes

Svar från Rektor meddelas här när det inkommit.


1 kommentar: