måndag 9 maj 2011

SULF om Censur och KTH-gate

Efter att ha blivit utsatt för censur med ett direkt personangrepp av KTH backat av Rektor Peter Gudmundson, vilket jag redovisat i en serie poster under KTH-gate, vände jag mig till mitt fackförbund SULF för att se om jag kunde få något stöd.

Jag presenterade mitt fall vid ett möte med förbundsjurist Carl Falck, som därefter deltog i ett möte med Rektor stöttad av sin adjutant Anders Lundgren, varvid mycket tydligt framkom att Rektor inte hyste minsta betänklighet att genom sitt agerande allvarligt skada min professionella verksamhet.

Anders Lundgren var noga med att påpeka att KTH aldrig (aldrig) kommenterar uppgifter i pressen som tillskrivs Rektor, även om de är grovt felaktiga och hårt drabbar den som utsätts för felaktiga nedvärderande uppgifter. Aldrig! KTH har principer, och KTH följer sina principer, även om det är tufft. Peter Gudmundson är gammal hockeyspelare och är van vid hårda puckar.

Carl Falck meddelar mig kort därefter, efter att ha träffat Anders Lundgren utan min närvaro:
  • Vi har diskuterat frågan vid flera tillfällen inom förbundet, men har nu kommit fram till att det idag inte finns utrymme för oss att föra denna fråga vidare. Det svar jag kan ge dig, och det är vårt gemensamma svar, är att vi inte kommer att agera fortsättningsvis i detta ärende.
Förbundordförande Anna Götlind bekräftar med:
  • Som SULF:s förbundsjurist Carl Falck tidigare meddelat dig kommer SULF inte att bistå dig vidare i ditt ärende.
  • SULF är alltid positiva till debatt om den akademiska friheten, men som förbund kan vi inte debattera i enskilda ärenden.
Tja, vad skall man nu säga om detta? Ja inte kan man säga att SULF givit mig något vidare stöd. Ur min synvinkel har SULF snarast försvårat min situation genom att till synes helt liera sig med KTHs ledning.

Carl Falck säger att det idag inte finns utrymme medan Anna Götlind använder argumentet att SULF inte tar upp enskilda ärenden, som om det trots allt skulle finnas utrymme bara inte mitt ärende vore så himla enskilt.

Jag har snällt betalat min avgift till SULF i 40 år (minst 100.000 kr) utan att någonsin besvära med något enda litet ärende. När jag till slut vänder mig till SULF i en utsatt situation får jag kalla handen.

Det är klart att jag känner mig ganska korkad som gått på en sådan nit. Men jag är väl inte ensam i den gamla trogna skaran som trodde att facket var till för medlemmen. Bland de unga är det väl inte så populärt att betala fackföreningsavgift.

SULF stadgar säger:
  • SULF har till uppgift att tillvarata och bevaka medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen samt att företräda medlemmarna i sådana frågor.
Skall jag tolka detta som att mina professionella intressen i min roll som professor ligger utanför SULFs ansvarsområde? Tar inte SULF upp enskilda ärenden utan bara ärenden som gäller alla medlemmarna? Skall alla medlemmarna ha utsatts för censur för att SULF skall ta upp frågan? Vi får höra vad Anna Götlind svarar:
  • Jag svarar inte. Jag har redan svarat att SULF inte bistår dig i detta ärende.
Så småningom får jag väl sammanfatta mina erfarenheter av SULF i ett debattinlägg i förbundets tidskrift Universitetsläraren, såvida inte detta också censureras bort...men Newsmill finns ju alltid....nytt inlägg kommer snart...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar