onsdag 12 januari 2011

Öppet Brev till NA-gruppen om ST: Ja eller Nej?

Till NA-Gruppen KTH

NA står inför beslut att starta det nya kandidatprogrammet i SimuleringsTeknik (ST) till hösten enligt plan, eller att lägga ner ST redan innan det startat.

Beslutet är avgörande för NAs framtid och det är nödvändigt att frågan öppet diskuteras ingående och att alla får tillfälle att uttrycka sin åsikt, vilket Anna-Karin som avdelningsföreståndare säger sig vara mån om.

Som ett led i denna beslutsprocess vill jag att alla tar ställning till följande alternativ, och snarast meddelar sin preferens till Anna-Karin för sammanställning och allmänt delgivande:
  1. Starta ST enligt plan på en bas av BodyandSoul (BS) Mathematical Simulation Technology, med alla möjligheter till alternativt material enligt inblandade lärares input. Regi: Johan och Johan.
  2. Lägg ner ST.
  3. Starta ST på en bas av ??. Regi: ?? och ??
Vad gäller BS så är alla varianter möjliga. Tex kan man plocka ut en hård kärna och lägga annat
i bakgrunden. Man kan byta namn och kalla det tex KraftWerk, som var Mårten Levenstams namn på prototypen till vårt Femlab senare FEniCS. Man kan lägga till godtyckligt antal standardböcker i Calculus, osv. Det viktigaste är principen om en syntes av matematik-beräkning-tillämpning och att denna princip får ett genomtänkt och genomarbetat uttryck. BodyandSoul kan reserveras för Kinas miljoner studenter som inte har några förutfattade meningar om vad Body and Soul är för nåt.

Tänk till och skicka Ditt svar till Anna-Karin snarast. Om Du har ett fjärde alternativ, så ange det. Bakgrundsmaterial finns på min blogg.

Vänliga hälsningar

Claes

PS Jag har frågat Germund på plan 4 och jag tycker mig ha uppfattat att han röstar för 1. med motivering
  1. Realistiskt. Mycket bra för alla.
  2. Realistiskt. Mycket dåligt för alla.
  3. Orealistiskt ??
Germund fattade en gång det avgörande beslutet att inte låta NA ätas upp av matematik, vilket givit NA en plats på KTH och i världen. Om man tvekar kanske man kan tänka efter vad Germund skulle ha sagt, eller säger. Kanske han skulle sagt att 1. inte är korkat, medan 2. är korkat, och att numeriker inte är så korkade som matematiker gärna vill få världen att tro. DS

BS Mathematical Simulation Technology kan laddas ner från min hemsida. Delar av BS testas nu i kursen Numerical Methods II.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar