måndag 12 maj 2014

Korrespondens med Lennart Bengtsson (som lovar att fightas för vetenskapen)

Brev från mig till Lennart Bengtsson 11/5:

Hej Lennart
Som Du förmodligen noterat har jag upprepade kommentarer till Dina inlägg i media
uppmanat Dig att verka för att KVAs klimatuttalande skrivs om från politiskt korrekt stöd av IPCC till korrekt vetenskaplig analys av dogmen om koldioxidalarm.

Du har inte svarat på mina kommentarer men jag hoppas att Du vill svara på detta direkta mail och tala om hur Du ser på KVAs uttalande och om Du anser att det nu måste skrivas om. KVAs uttalande ligger till grund för svensk klimatpolitik och Du har som författare och ledande vetenskapsman ett stort ansvar att bära.

Vänliga hälsningar, Claes


Svar från LB:

Jag kan bara meddela Dig att just har blivit allvarligt kritiserad av en akademikollega att KVAs klimatyttrande var urvattnat och det var jag som var skuld till detta. Samtidigt anklagar Du mig för att jag skrivit ett alarmistiskt yttrande. Detta går väl knappast ihop? Jag förslår att Du kontaktar professor Olle Häggström så får Ni komma fram till en ny formulering som Ni båda kan stödja. KVA kommer i alla händelser skriva om yttrandet med detta blir knappast med min medverkan.

Mitt svar till LB:

Tack för svar Lennart.Varför kommer Du inte att deltaga i författandet av KVAs nya klimatuttalande, som Du säger är på gång? Är Du sågad eller väljer Du självmant att överlåta ansvaret till personer som vet mindre än Du? Hur bär Du i så fall Ditt ansvar som vetenskapsman?

Svar från LB:

Jag var tillsammans med flera medlemmar i akademins 5e klass ansvarig för det yttrande som blev klart i september 2009 och som sedan godkändes av KVA med två reservationer som jag kan erinra mig. Olle Häggström var inte en av dom så vitt jag vet utan han var i stort sett positivt. Han konsulterades under arbetets gång vid ngt tillfälle. Om nu akademien väljer att författa ett nytt yttrande så är kanske inte jag den rätte personen att göra detta efter alla personliga attacker jag utsatts för. KVA vill kanske ha en mindre kontroversiell person än jag som leder detta och som också är mer i linje med den uppfattning som föredras från politiskt håll. Jag kan förstå detta men delar inte en sådan uppfattning. Mitt ansvar som vetenskapsman är en personlig fråga och den kommer jag självklart att behålla. Att jag därför som nu utsätts och säkert kommer att utsättas för alla slag av kritik från både "vänster" och "höger" får jag naturligtvis leva med. Huruvida kritiken är befogat eller inte är det knappast för mig att avgöra. Här är det min uppfattning att Du delar den kritiska uppfattningen med Olle Häggström.

Mitt svar till LB:

Jag anser att Du har ett vidare ansvar än bara personligt för att KVAs nya yttrande kommer att baseras på vetenskap och inte politik. Du har modigt i media framfört Din övertygelse som vetenskapsman, och det är beundransvärt. Jag hoppas att Du nu inte viker Dig på grund av illasinnade påhopp utan gör det Du kan för att KVAs nya uttalande blir ett uttalande värdigt en vetenskaplig akademi och inte en ny soppa av politisk korrekthet. Kan Sverige räkna med detta?

PS Var vänlig och bunta inte ihop mig med OH, som gillar mig lika lite som Dig. Jag delar väsentligen Din uppfattning såsom varande en vetenskapligt baserad hållning, så långt vetenskapen nu har nått. Jag hoppas bara att Du fortsätter att hävda Dina insikter. Min enda kritik skulle uppkomma om Du avstår från att göra det.


Svar från LB:

Tack för Dina uppmuntrande ord. Jag lovar att fight back...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar