söndag 5 januari 2014

Den Nya Offentlighetsprincipen: Hantering av Reseräkningar


Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i sina domar 5339-13 och 5340-1 (enligt tidigare poster) formulerat följande prejudikat :
  • För att en handling skall vara färdigställd och därmed vara upprättad och därmed vara allmän handling, skall krävas att någon åtgärd vidta(git)s som visar att handlingen är färdigställd.
Ett exempel på tillämpning av denna nya grundlag i form av Ny Offentlighetsprincip är som följer:

Antag att någon vill ta reda på hur en Kommun har använt sina skattemedel, tex för att finansiera en viss studieresa till Sydeuropa för några av Kommunens befattningshavare, och därför som allmän handling begär att få ta del av reseräkningar. 

Om nu dessa reseräkningar inte skulle tåla att se dagens ljus, så skulle Kommunen med hänvisning till den Nya Offentlighetsprincipen, kunna hävda att reseräkningarna ännu inte blivit färdigställda, eftersom den åtgärd av Kommunen som skulle ha krävts för detta inte har vidtagits, och att reseräkningarna därför inte kan lämnas ut. Efter detta skulle Kommunen så kunna justera reseräkningarna så att de blir presentabla och därefter meddela att de nu färdigställts och sålunda kan lämnas ut på begäran. 

Med den Nya Offentlighetsprincipen skulle det således vara omöjligt för en Kommun att hantera skattemedel på ett enligt lagen icke korrekt sätt,  och det svenska rättssystemet skulle ha vunnit ännu en triumf som världens bästa.

Men vad säger Öppna Göteborg om den Nya Offentlighetsprincipen instiftad i Stockholm?  

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar