lördag 2 juni 2018

Överklagan till Pressens OpinionsNämnd PON

Jag har nu skickat in nedanstående överklagan till Pressens OpinionsNämnd PON av Allmänhetens PressOmbudsmans POs beslut att avskriva det ärende angående SvDs rapportering från Climate Sense 2018, som jag anmält till PO.

POs beslut har en motsägelsefull undanglidande osaklig motivering, som indikerar att PO aningslöst följer rådande stormediavindar utan vilja eller förmåga till självständigt tänkande. Instruktionen för PO säger att till PO bör utses en person med särskilda insikter inom området för pressetik, som anges omfatta bl följande regler: 
 • Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
 • Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående ska, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle.
Vilka särskilda insikter har PO beträffande dessa regler, som leder PO att avskriva min anmälan?

PS The Best Schools har ställt samman en lista över ledande alarmister samt skeptiker: The Top 15 Climate-Change Scientists: Consensus & Skeptics som uttryck för följande övertygelse:
 • Our position is simple. It is the classical liberal one. Drumroll. Cue the shade of Voltaire (channeled by Evelyn Beatrice Hall): “I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it.” Why should I defend someone else’s freedom to say what I myself believe to be wrong? Because the truth is one thing, my knowledge of it is something else. And because this means that the essence of rational inquiry is intellectual humility. And also because the slow and painful advance towards truth is best served by the open and honest airing of disagreement. For all of these reasons, we deplore all attempts to use political muscle to shut down academic debate.

Överklagan av POs beslut DNR PO 18146

PO har beslutat att avskriva den anmälan jag gjort angående SvDs rapportering den 3 mars 2018 från den vetenskapliga konferensen Climate Sense 2018. Härmed överklagar jag detta beslut.

Vår tids ödesfråga utbasunerad av politiker och media i Europa påstås vara hotande global uppvärmning från användning av fossil energi. För övriga världen är det ingen stor fråga. Användningen av fossil energi kommer öka under överskådlig tid för att försörja jordens växande befolkning. USA nysatsar på fossil energi och har lämnat Parisavtalet.

Det finns en stor och snabbt växande grupp av välrenommerade vetenskapsmän världen över som kommit till slutsatsen att den vetenskapliga grunden för det påstådda “klimathotet” är synnerligen bristfällig och ingalunda kan motivera den “omställning mot ett fossilfritt samhälle”, som nu förbereds med Sverige som föregångsland och som skulle kunna försörja endast en liten del av jordens nuvarande befolkning. Dessa vetenskapsmän kan beskrivas som “klimathotsskeptiker”, varav en del alltså samlades till Climate Sense 2018 för att presentera aktuell forskning.

SvD rapporterade från klimatmötet den 3 mars 2018 på 3 fulla sidor med stora bilder. SvDs artikel presenterar mötets deltagare med följande karakteristik:
 • klimatförnekare av manligt kön, 
 • i samhällets utkant 
 • personer med auktoritära attityder, låg empati och hög dominans 
 • inte längre är i yrkesaktiv ålder 
 • kopplade till fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism 
 • gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd
 • byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid.
Min anmälan avser denna ärekränkande beskrivning av en grupp seriösa forskare inklusive mig själv, en beskrivning i form av förtal som SvD inte låter bemötas i någon form.

PO motiverar sitt avslag med
 • Du är utpekad i bild.
 • Du associeras i viss mån med uppgifterna om de andra deltagarna och andra klimatförnekare.
 • Det är dock i huvudsak allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp och Du är inte direkt kopplad till någon av uppgifterna.
 • Den publicitetsskada Du förorsakas får därför anses vara begränsad.
 • Någon allmän rätt att debattera finns inte.
Analys av POs skrivning:

PO använder helt ogenerat och aningslöst benämningen klimatförnekare utan citationstecken i sin beskrivning och förefaller helt köpa den karakteristik av denna (förtappade) grupp som ges av SvD.
Att PO inte uppfattar benämningen "förnekare" som varande direkt kopplad till Förintelsen är fullständigt häpnadsväckande. Eller förstår PO kopplingen mycket väl, men anser att den är helt adekvat. 
 
PO medger att jag orsakats "publicitetsskada" genom att jag "i viss mån" associeras med gruppen "klimatförnekare", men PO anser denna skada "är begränsad". Att bli associerad med Förintelsen skulle alltså bara innebära "begränsad" skada. 

PO säger (helt häpnadsväckande) att någon "allmän rätt att få debattera finns inte". Inte heller att kunna få bemöta SvDs beskrivning av klimatmötets alla välrenommerade vetenskapsmän som "klimatförnekare" med förskräcklig karakteristik.

Vi ser en PO som går helt i ledband med svensk stormedia mot målet att utrota alla "klimatförnekare" och få stopp på all debatt som inte stödjer rådande agenda att leda Sverige in det fossilfria paradiset. Det kan man kalla Förintelse.

Jag vänder mig nu till PON med förhoppning att det där skall finnas någon som kan se att SvDs rapportering från Climate Sense 2018 inte motsvarar god pressetik och som förstår nödvändigheten av att stormedia öppnar för belysning av vår tids ödesfråga, där också “klimathotsskeptiker” kan få komma till tals. Det gäller framtiden för vårt samhälle och våra barn.

Vågar PON öppna för debatt, eller lever vi ett samhälle, där som PO säger "någon allmän rätt att debattera inte finns”? Lever vi ett totalitärt samhälle där stormedia som SvD oemotsagt kan trumpeta vilka lögner som helst? Kanske är det så, och då går enda hoppet till PON! 

Nu får vi se vad PON har att säga om SvDs ensidiga inkorrekta rapportering vad gäller  mänsklighetens ödesfråga.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar