fredag 25 maj 2018

Allmänhetens PressOmbudsman PO om "Klimatförnekare"

Allmänhetens PressOmbudsman PO Ola Sigvardsson har kommit med sitt beslut att avskriva den anmälan jag gjort angående SvDs rapportering från den vetenskapliga konferensen Climate Sense 2018, se länkar nedan.

PO motiverar sitt avslag med
 • Du är utpekad i bild.
 • Du associeras i viss mån med uppgifterna om de andra deltagarna och andra klimatförnekare.
 • Det är dock i huvudsak allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp och Du är inte direkt kopplad till någon av uppgifterna.
 • Den publicitetsskada Du förorsakas får därför anses vara begränsad.
 • Någon allmän rätt att debattera finns inte.
De "allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp" som PO hänvisar till innehåller följande karakteristika:
 • klimatförnekare av manligt kön, 
 • i samhällets utkant 
 • personer med auktoritära attityder, låg empati och hög dominans 
 • inte längre är i yrkesaktiv ålder 
 • kopplade till fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism 
 • gräver sig allt djupare ner i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd
 • byggt hela sina liv på att vara med i verksamheter som släpper ut koldioxid.
Analys av POs skrivning:
 1. PO använder helt ogenerat och aningslöst benämningen klimatförnekare utan citationstecken i sin beskrivning och förefaller helt köpa den karakteristik av denna (förtappade) grupp som ges av SvD. 
 2. Att PO inte uppfattar benämningen "förnekare" som varande direkt kopplad till Förintelsen är fullständigt häpnadsväckande. Eller förstår PO kopplingen mycket väl, men anser att den är helt adekvat.  
 3. PO medger att jag orsakats "publicitetsskada" genom att jag "i viss mån" associeras med gruppen "klimatförnekare", men PO anser denna skada "är begränsad". Att bli associerad med Förintelsen skulle alltså bara innebära "begränsad" skada. 
 4. PO säger (helt häpnadsväckande) att någon "allmän rätt att få debattera finns inte". Inte heller att kunna få bemöta SvDs beskrivning av klimatmötets alla välrenommerade vetenskapsmän som "klimatförnekare"  med förskräcklig karakteristik.
Vi ser en PO som går helt i ledband med svensk stormedia mot målet att utrota alla "klimatförnekare" och få stopp på all debatt som inte stödjer rådande agenda att leda Sverige in det fossilfria paradiset. Det kan man kalla Förintelse.

Naturligtvis kommer jag att överklaga. Kanske finns det någon person i systemet med hjärna och hjärta. Det räcker med en.

Min Anmälan
POs Beslut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar