tisdag 19 mars 2013

Brev till KVA: Grunden för Svensk Klimatpolitik?

Jag har idag skickat följande brev till KVA:

Kungliga Vetenskapsakademien
Sekr Staffan Normark

Lennart Bengtsson, som är huvudansvarig (Ref 1) för KVAs Uttalande: Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar 22 sept 2009, har nyligen i media (Ref 2) uttryckt en ändrad hållning från stöd till skepticism vad gäller den CO2 alarmism som IPCC framför.

Svensk klimatpolitik vilar ytterst på KVAs uttalande i linje med IPCC, och skulle se annorlunda ut om KVA i likhet med Lennart Bengtsson ändrade sitt uttalande från stöd till IPCC till skepticism.

Min fråga till KVA är nu: Avser KVA att revidera sitt uttalande i linje med Lennart Bengtssons ändrade hållning, eller kommer uttalandet att kvarstå, som grunden för svensk klimatpolitik.

Hälsningar,

Claes Johnson
prof em i tillämpad matematik KTH
 
Ref 1 http://www.theclimatescam.se/2013/03/18/vad-ar-det-som-pagar/#comment-327981
Ref 2 http://klimazwiebel.blogspot.se/2013/03/lennart-bengtsson-global-climate-change.html

Svar meddelas när det inkommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar