måndag 4 mars 2019

PON om Klimatförnekare i Samhällets Utkant

Pressens opinionsnämnd PON har kommit med sitt beslut avseende min anmälan av artikeln i Svenska Dagbladet om Climate Sense 2018 med följande motivering:
 1. Du upplevde att artikeln gav en kränkande bild av mötets arrangörer, föreläsare och deltagare i allmänhet, och speciellt din person i (stor)bild.
 2. (Du angav att) Reportern hade inte rapporterat sakligt från det vetenskapliga mötet. Artikeln var istället inriktad på misskreditering av mötets deltagare med tillmälen som "klimatförnekare av manligt kön", "i samhällets utkant", "personer med auktoritära attityder", "låg empati och hög dominans", "inte längre i yrkesaktiv ålder" kopplade till "fossilindustri, auktoritära tider, nationalism och populism", som "gräver sig allt djupare ned i förnekelse ju mer klimatpolitiken skärps med brett politiskt stöd", och "byggt hela sina liv på att vara med i verksamhet som släpper ut koldioxid."
PONs bedömning: (se länken ovan)
 • För pressetiskt klander krävs att anmälaren är utpekad och att han eller hon omnämns på kränkande eller nedsättande sätt.
 • Du är utpekad eftersom Du förekommer i (stor)bild.
 • Du associeras i viss mån med uppgifterna i artikeln om de andra deltagarna och andra klimatförnekare. Det är dock i huvudsak allmänna påståenden om klimatförnekare som grupp och du är inte direkt kopplad till någon av uppgifterna.
 • Den publicitetsskada du förorsakats får därför anses vara begränsad.
 • Mot bakgrund av detta finns det sammantaget inte skäl att rikta pressetisk kritik mot tidningen. 
Vad kan man då säga om detta? Man får väl ändå säga att tillmälena enligt 2. är mycket nedsättande (vad skulle vara värre?) och att PONs påstående att jag inte kan kopplas till någon av dessa (genom mitt uppträdande i storbild) inte kan vara riktigt. Men PON säger inte att skadan är ringa, bara att den är "begränsad" dvs inte oändligt stor. Med en sådan måttstock undrar man om PON överhuvudtaget kan fälla någon artikel. Kanske det ändå fanns skäl att rikta lite pressetisk kritik i alla fall? Eller är PON lika tandlös som FI?

När så småningom klimatalarmismens svenska historia kommer att skrivas, så kanske detta PONs bidrag kan vara en del.

PS1 Till skaran av klimatförnekare i samhällets utkant kan vi lägga prof Lennart Bengtsson, Sveriges mest meriterade klimatforskare, som i dagens Expressen säger att det finns ingen anledning till oro. Jag har bett Anna Hedenmo, enligt föregående post, säga hur hon hanterar en röst som denna samt frågat om PK har någon synpunkt på PONs beslut (eller är PK underställd PON?)

PS2 Titta på SVTs Ekdahl och Ekdahl som 12/2 behandlade Klimatet med följande inledning
 • Klimatfrågan är vår stora ödesfråga. 
 • Vi skall säga att vi följer FNs klimatpanels rekommendationer.
 • Förutsättningarn för kvällens diskussion är att det finns ett klimathot.
 • Det finns dom som inte tror på det, men det skall vi inte diskutera.  
Det kan man kalla åsiktskorridor, eller rättare taget censur, utövad av public service.
Titta sedan på den kritiska granskningen av programmet av Lars Bern. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar