fredag 9 november 2018

DigiMat = Ny Start för Matematik-IT

Matematik-IT gör nu en nystart under namnet DigiMat med den nya web-editorn p5.js för JavaScript lanserad av Processing som ersättning/komplement till den tidigare använda plattformen Codea.

DigiMat kommer att lanseras som en ny matematikutbildning för skolan/högskolan relaterad till FEniCS Project som open source plattform för automatiserad matematisk simulering.

DigiMat är en konkret realisering av den nya läroplanen för grundskolan med programmering som en  integrerad del av matematikämnet. DigiMat är det digitala samhällets matematikutbildning.

Huvudprincipen i DigiMat är att alla matematiska objekt konstrueras/beräknas genom exekvering av datorprogram. DigiMat är konstruktiv matematik med datorberäkning som motor.

DigiMat utvecklas av internationellt ledande forskare vid högskolan enligt de principer som driver den främsta forskningsfronten framåt (edX 1 och edX 2).  DigitMat ger en sammanhållen utbildning över alla stadier från förskola till högskola förankrad i en topp-position och ger därmed nytt innehåll och mening åt matematikämnet, i dagens digitala samhälle.

DigiMat erbjuder:
  • begriplig, meningsfull och intresseväckande matematik för alla elever
  • flexibel bredd och djup efter olika elevers förutsättningar     
  • high tech för elever med speciellt intresse för matematik och naturvetenskap
  • plattform för spelutveckling för hackers.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar