måndag 19 mars 2018

SMHI:s Klimatmodeller: Extra Känsliga för Koldioxid med Förstärkt Växthuseffekt

SMHI:s klimatmodell som möjliggör (ganska) säker prediktion av snöfall 50 år framåt i tiden.

DN går idag ut med ett stort uppslag under rubriken Så blir den svenska vintern i framtiden:
  • Hur kommer vädret att se ut om 50 år? Frågan är speciellt angelägen när kylan hugger tag i Sverige och våren känns långt borta. Enligt prognoser från SMHI:s Rossby Centre väntar stora förändringar i det svenska vinterklimatet.
Prognoserna bygger på s k klimatmodeller:
  • Klimatmodellerna som forskningen på Rossby Centre utgår ifrån har utvecklats i över 20 år och inkluderar scenarier för Sverige, Europa och i viss mån klimatprognoser i ett globalt perspektiv. 
  • En del av klimatmodellerna är extra känsliga för ändringar i atmosfärens koldioxidhalt, vilket kan påverka prognosernas resultat. Det kan alltså innebära olika utslag beroende på hur växthuseffekten artar sig.
En svårighet är att modellerna inte idag kan kalibreras mot framtida mätningar: 
  • Vi har en ganska bra förståelse för växthuseffekten, men att den ändrar klimatet över tid innebär problem i vårt arbete med modellutvärdering. Det betyder att klimatet vi försöker säga något om 50 år i framtiden inte är detsamma och för det framtida varmare klimatet finns i dag inga mätningar som vi kan testa modellerna mot. Vi vet inte exakt hur mycket klimatsystemet kommer att svara på höjda halter av koldioxid, säger Erik Kjellström.
Vi förstår att klimatmodellerna är extra känsliga för koldioxidhalten, men inte kan kalibreras mot framtiden och att man därför inte vet hur klimatsystemet kommer att reagera. Men det hindrar inte att man kan göra ganska precisa förutsägelser:
  • Trots osäkerheten kring hur den förstärkta växthuseffekten kommer att påverka klimatet regionalt säger Erik Kjellström att det mesta pekar på att svenska vintrar kommer att bli kortare i framtiden.
  • Man kommer fortfarande kunna åka skidor i Norrland om 50 år, dock inte lika ofta som i dag.
  • Det kommer innebära mer halka och fler krockar på grund av att man inte är van vid halt underlag, sådant som norrlänningar kan tycka att vi sörlänningar är dåliga på.
  • Vintersäsongen blir kortare med färre snökanoner, men när de väl kommer kan inte jag utesluta att de blir kraftigare, avslutar han. 
Vad skall man säga om detta sammelsurium i sann Grönköpingsanda: Extra känsliga klimatmodeller med förstärkt växthuseffekt, som mycket väl medger att snöstormarna kan bli kraftigare och att även kommande generationer av sörlänningar måste se upp med halka. 

Ännu en triumf för den svenska klimatmodellen!

PS SMHI meddelar att i år är våren kraftigt försenad, och kommer så att förbli till den dag den äntligen inträder, då den kommer att meddelas att ha inträtt ca 10 dagar tidigare än normalt, allt enligt SMHI:s klimatmodell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar