tisdag 6 mars 2018

Är (Klimathots)Skeptiker Inte Överens?

Per Welander som representerar Klimatupplysningen säger i intervju i SvD under klimatkonferensen Climate Sense 2018, att
  • Någon gemensam syn på forskningsläget har inte "klimathotsskeptikerna".
  • Det är inte fel att vara oense inom en organisation heller. Men vi slåss inte. Vi är vetenskapligt lite oense.
Jag har bett Per, som kommentar till Pers rapport från Climate Sense 2018 på Klimatupplysningen, utveckla denna utsaga och tala om vad det är som skeptiker inte är överens om.

Naturligtvis är det så att om skeptiker ägnar sig åt att (mest) träta inbördes, så försvagar det skepticismens röst. 

Det skall alltså bli intressant att höra vad Per nu anför som meningsskiljaktigheter skeptiker emellan. Det kan väl inte vara den gamla "återstrålningen" som spökar?

Här är meningsutbytet på Klimatupplysningen:

Claes:

Per, enligt SvD säger Du: ”Någon gemensam syn på forskningsläget har inte ”klimathotsskeptikerna”. Vad är det som skeptikerna inte är överens om?
Att påstå att skeptikerna inte är överens, är mumma för alarmister, eller hur?
Per:

Claes Johnson #32: Jag håller inte med dig. Jag berättar vad jag tror är sanningen och det anser jag inte gynnar alarmisterna.
Jag sa också i meningen efter att ”Vi är vetenskapligt LITE oense” (min kursiv.). Det som förenar klimathotskeptiker är att vi inte tror på stora delar av IPCC:s rapporter. Likaså tror vi inte att vi med stor säkerhet vet att mänskliga utsläpp kommer att orsaka en stor uppvärmning. . Vi anser också att media och politiker grovt förvanskar vetenskapen. 
Men vi har inte alla svar om hur klimatet drivs. Vetenskap innebär att testa nya hypoteser, granska dessa och eventuellt falsifiera hypotesen. Bland skeptikerna är vi inte helt överens om hur mycket solen påverkar, kosmiska strålningen och koldioxiden utan återkoppling. Vi vet inte säkert. Det finns de av skeptikerna som säger att koldioxiden har noll påverkan, andra att det har en modest påverkan.
Vi har inte all kunskap om klimatet. Långt ifrån. Att testa nya hypoteser driver oss framåt. Och ju mer kunskap vi får desto lättare blir det att tydligt falsifiera alarmisterna. Kanske redan innan verklighetens klimat gjort alarmisterna till åtlöje.

Claes:

Per, på min fråga om vad det är som skeptiker inte är överens om, svarar Du att det finns osäkerheter som ingen vet svaret på. Men det innebär väl inte att skeptiker är oense? Man kan väl inte vara oense om något som är oklart, utan man delar väl istället uppfattningen att det är oklart? Och då är man väl inte oense?
Du tror inte det skadar skeptikernas sak om man trumpetar ut att skeptiker är oense.
Hur resonerar Du för att komma till denna slutsats?
Min erfarenhet är att skeptiker i Sverige, inte minst Klimatupplysningen, ägnar en massa kraft åt internt käbbel, vilket skadar saken. Jämför med Klimatrealisterne i Norge, som inte håller på med sånt trams. Eller hur ser Du på saken? Finns det något hos Klimatrealisterne som vi i Sverige skulle kunna ta efter?
(PS det där med LITE oense har bortfallit i SvD intervjun, och det visar väl faran med att snacka om att skeptiker inte är överens?)

Per:

Claes Johnson #35: Du bidrar just nu till interna käbblet på Klimatupplysningen. Men nu är vi utanför dagens ämne så vi slutar debatten här och nu.
Det finns säkert saker vi och även Klimarealistene kan bli bättre på. Men vi tar vår diskussion på annan plats än i kommentarsfältet.
Claes slutkommentar: Ja, där ser man hur svårt det är att få till en meningsfull dialog med Klimatupplysningen. Synd på så rara ärtor.

2 kommentarer:

  1. Intressant. Om du Claes tycker att en klimatskepsis är eller borde vara överens. Kan du inte börja med att precisera hur en sådan definieras?

    SvaraRadera
  2. Det är mer konstruktivt att söka bestämma vad man inte är ense om. Kanske därvid det visar sig att det handlar om oklarheter som inget vet något bestämt om. Och då kan man vara överens om det.

    SvaraRadera