tisdag 4 augusti 2015

Dystert Resultat av KTH-Gate = Noll: SimuleringsTeknik Läggs Ner


KTH-gate är benämningen på på den aktion som KTH riktade mot mitt verk som innebar att min ebok Mathematical Simulation Technology (MST) avsedd att användas inom det nya kandidatprogrammet i Simuleringsteknik och Virtuell Design (STVD), mitt under pågående testkurs under HT10 förbjöds av KTH (för en fullständig redogörelse för detta drama, som saknar motsvarighet inom demokratisk stats akademi, se här, härhär och här).

Resultatet av censuringripandet blev att kandidatprogrammet separerades från den grupp av lärare som initierat programmet med avsikt att driva detsamma och för detta fått KTHs stöd. Sålunda startade STVD HT12 på en grund av gamla kurser i numerisk analys under ledning av en annan grupp lärare i numerisk analys, detta utan marknadsföring och resultatet blev därefter: Noll intresse, noll söktryck, noll intagningsbetyg, noll aktualitet = noll resultat.

KTH insåg efter två år att det var totalt meningslöst att driva ett sådant program och HT14 fattade så Leif Kari, skolchef på skolan för Teknikvetenskap och huvudansvarig för censureringen av MST, det helt följdriktiga beslutet att lägga ner STVD (eller med omskrivning låta det vara "vilande") enligt denna offentliga handling (som registrator vänligt nog grävt fram då varken Leif Kari eller någon annan inblandad velat svara på mina upprepade frågor om status för STVD). Man kan i denna  skakande rapport läsa:
  • väldigt lågt söktryck
  • stora svårigheter för studenterna att klara studierna
  • förkunskaper alldeles för svaga
  • mindre an 20% klarar uppflyttningskraven. 
Så har då KTH lyckats med sitt uppsåt att stoppa ett alltför lovande initiativ från en alltför internationellt stark gruppering på KTH, under uppvisande av komplett inkompetens på alla nivåer. KTH har således genom censur förstört ett potentiellt högt värde och ersatt det med noll. Bra jobbat enligt KTHs rektor Peter Gudmundson, som aktivt deltog i bokbränningen 2010; när böcker bränns återstår bara aska.

Ironiskt nog har Leif Kari och Skolan för Teknikvetenskap dock inte låtit sig nedslås av detta dystra resultat utan arbetar nu aktivt för att uppgradera det havererade kandidatprogrammet i Simuleringsteknik till ett nytt civilingenjörsprogram i Teknisk Matematik enligt detta tilläggsbeslut. Fakultetsrådet har naturligtvis inte tillstyrkt inrättandet av detta program (se här 13d), då logiken saknas: Om KTH inte är kapabelt att driva en kandidatutbildning inom teknisk matematik/simuleringsteknik, är KTH (som landets främsta tekniska högskola) än mindre kapabelt att driva ett civilingenjörsprogram med samma inriktning.

PS Så här beskrevs programmet av KTH när det startade 2012:
  • Simuleringsteknik och virtuell design är ett nytt program på KTH som utvecklats för att möta det ökande behovet av datorsimulering. 
  • Utbildningen ger dig karriärmöjligheter inom många branscher, från verkstads- och processindustri, miljö- och energisektorn, via dataspel och animering, medicin och bioteknik till finansbranschen. 
  • Du kan exempelvis jobba som beräkningskonsult, expert på visualisering och informationsgrafik eller som programdesigner. 
  • Det nya kandidatprogrammet bygger på en mycket stark forsknings- och utbildningsmiljö inom detta område på KTH och är unikt i Sverige.
Ja, det är sannerligen unikt med sådan missskötsel, trots (eller kanske på grund av) KTHs priviligierade position. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar