tisdag 27 november 2012

Stefan Löfven: Matematik-Syndrom?

Trots flera påstötningar reagerar inte S på mitt förslag om uppföljning av mitt tidigare möte med Socialdemokraterna i Riksdagens Utbildningsutskott om av IT-Matematik för ett år sedan.

Kristina Persdotter, politisk S-sekreterare i Utbildningsutskottet, lovar att svara om S är intresserat av IT-Matematik eller inte, men svarar inget alls.

Nu är det ju så att IT-Matematik precis passar Stefan Löfvens satsning på modern utbildning och innovation, som är kärnan i den nya moderna S-politik som nu skall säljas.

Man frågar då fråga varför Löfven inte har begripit detta?  Kan det vara så att Löfven, i likhet med så många med erfarenhet från den traditionella skolan, lider av en mer eller mindre allvarlig form av det matematik-syndrom som gör att tanken lamslås när matematik och matematik-prov kommer på tal, så att säga?  Och om tanken är lamslagen kan man ju inte säga vare sig ja eller nej till en diskussion om IT-Matematik. Kan det vara så?

Björklunds Mattelyft verkar också lamslaget: Trots oändliga resurser för utveckling av material för omskolning av mattelärare har endast en liten 15 min video producerats hittills, som visar hur man skall lära elever efter 8 år av skolmatematik,  hur man utan miniräknare kan räkna ut vad 6 delat med 0.1 blir.

Efter att lagt upp denna post kommer så prompt ett svar från Kristina Persdotter:

Hej Claes,

Vi bjöd in dig och Trevor till ett möte som vi uppskattade mycket och vi tar med oss de lärdomarna i vårt fortsatta jobb. Socialdemokraterna är mycket intresserade av att undervisningen utvecklas och kvaliteten höjs, inte minst i matematik. Vi ser att det är lärare, skolledare och forskare som ska utveckla undervisningen, inte politiker och politiska partier, och därför har vi bland annat föreslagit betydligt större resurser till lärares kompetensutveckling och till att nytt institut för lärande som vi tror är rätt väg att gå för att höja kvaliteten på undervisningen och resultaten i skolan, se t ex Forskningsinstitut för lärande

Med vänlig hälsning,
Kristina PersdotterOK, vad säger man då om detta? Uppenbarligen backar S från uppgiften att ansvara för att skolan är anpassad till det moderna IT-samhället. Björklund sätter ner foten med ett diktat att återgå till 1950-talets katederundervisning, medan S vill satsa 25 miljoner på ett Forskningsinstitut för Lärande, som förmodligen skall befolkas med samma lärare, skolledare och forskare som inkompetensförklarats genom samma S-förslag, som ju innebär att universitetsforskningen kringgås.

Varför är det så svårt att få till stånd en diskussion om matematikundervisningen i våra skolor, där inte alla är lamslagna av frågans oerhörda obegriplighet? Varför vågar Löfven inte tänka själv? Är det inte matematik-syndromet som spökar?  Och i så fall, är det bra för S? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar