måndag 22 oktober 2012

Matematikers Existentiella Ångest

Oktobernumret av Svenska Matematikersamfundets Bulletin tar upp frågan om skolmatematiken "behövs". Ordförande Per-Anders Ivert inleder med
  • Själv kan jag inte svara på vad som behövs och inte behövs. Det beror på vad man menar med ”behövs” och även på hur skolmatematiken ser ut.
Ulf Persson följer upp med en betraktelse som inleds med:
  • Det tycks vara ett faktum att en stor del av befolkningen avskyr matematik och finner skolmatematiken plågsam.
och avslutas med:
  • Vad som började med en oskyldig betraktelse över matematikfientlighet utmynnade i existentiell ångest. 
  • Kanske bäst att sätta punkt (åtminstone för tillfället).
På vägen dit har jag (och även Sverker Lundin) sågats: 
  • Johnson har en vision att all matematik skall vara underställd IT-revolutionen, och att 
  • matematik därmed blir ett tekniskt verktyg som endast en liten minoritet behöver befatta sig med.
Ivert och Persson uttrycker den vilsenhet, och därav kommande ångest, som präglar matematikerns syn på sitt ämnes roll i skolan av idag: Yrkesmatematikern vet inte om skolmatematiken längre "behövs" och då vet inte skolmatematikern och eleven det heller. 

Men Persson förvränger medvetet mitt och Sverker Lundins förslag IT-Matematik: Det är inte matematik som underställs IT utan tvärtom IT som bygger på matematik.  Detta gör att matematik verkligen behövs i dagens skola, som förberedelse för IT-samhället för alla elever i begriplig praktisk form, och för elever med intresse för teori i mer avancerad form för individuell utveckling. 

Detta är väl inte så svårt att förstå Ulf? Och om Du förstår så lättar väl ångesten, en smula?

PS. Notera att Persson bearbetar sin ångest genom att puckla på mig och Sverker, och inga andra, vilket visar att det är vi som har något (potentiellt revolutionerande) att komma med, och inga andra.     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar