söndag 27 maj 2012

Videos från FreedomFest 12 maj 2012

Nu finns föredragen vid Freedomfest 2012 som video att ta del av, inkl mitt fördrag Staten och Vetenskapen, som beskriver sammanbrotten inom politik, vetenskap och kultur vilka gett upphov till det Orwellska Oceania som vi idag närmar oss med sanningen bestämd av Big Brothers i olika skepnader från Kungliga Vetenskapsakademien över Socialstyrelse och Skolverk till SVT och DN/SvD och Nya Moderater och Socialdemokrater.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar