måndag 14 maj 2012

Intryck från FreedomFest 12 maj

Några reflektioner stimulerade av föredragen under FreedomFest 2012:

Hemskola: Jonas Himmelstrand

Sverige är tillsammans med Tyskland (med lag från 1938) det enda demokratiskt styrda land som förbjuder hemundervisning där föräldrar själva undervisar sina barn istället för att skicka dem till kommunal eller godkänd friskola, detta oavsett föräldrarnas kompetens och engagemang och hemundervisningens kvalitet. Vad jag kan förstå strider detta emot Artikel 27 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna:
  • Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.
Anledningen till att hemundervisning är förbjuden i Sverige kan inte vara någon annat än en snedvriden jämlikhetsprincip där barn hemundervisade av engagerade föräldrar (eller guvernanter) skulle kunna få en orättvis konkurrensfördel jämfört med barn i den vanliga skolan, och att svenska samhället inte kan tillåta denna typ av orättvisa. 

Mat: Annika Dahlquist

Intressant och upplysande om LCHF,  verkar vettigt och något jag skall prova. Annikas berättelse om konsekvenserna av att inte tycka som man skall tycka var gripande men gav också hopp.

Pengar: Klaus Bernpainter

Banker kan nu skapa pengar digitalt ur intet genom knapptryckningar, ett system som garanteras av Sveriges Riksbank och som expanderat till höga nivåer och givit stigande bostadspriser. Det är svårt att se skillnaden mot att använda sedelpressen, statens gamla privilegium som numer anses icke tillåtet. Kombinerat med en låg ränta verkar detta finurliga sätt att skapa fiktiva pengar ödesbestämt att kollapsa förr eller senare. Jag antar att det är detta som Anders Borg ibland erkänner sig vara orolig för. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar