tisdag 16 februari 2010

Vem Granskar KVAs Uttalande om Klimat?

SvD rapporterar under rubriken "Granskningen fungerade inte" att Kungliga VetenskapsAkademien nu bryter sin tystnad och försiktigt börjar ifrågasätta sitt eget oreserverade stöd av FNs klimatpanel IPCC och dess ordförande Rajendra Pachauri. KVAs ständige sekreteraren Gunnar Öquist:
  • Nu måste FN granska klimatpanelens arbete och vidta åtgärder.
  • IPCC har i några fall uppenbart dragit förhastade slutsatser som baseras på ett undermåligt underlag. Kontrollen och granskningen har inte fungerat tillfredsställande i dessa fall. FN måste gå till botten med vad som har hänt och vidta åtgärder för att förtroendet för klimatpanelen inte ska äventyras.
  • KVA tar inte ställning till om IPCC:s ordförande bör avgå, men tror att avslöjandet får konsekvenser.
  • Sådana här saker brukar kräva sina offer.
Ett av offren skulle kunna vara KVA som uttalat sitt stöd till IPCC and Pachauri, och inte ändrat sig. Ännu. När kommer KVA att krypa till korset?

Lennart Bengtson, initiativtagare till KVAs yttrande, verkar dock ta saken med ro:
  • Min uppfattning är att IPCC har en viss tendens att hårdra i sammanfattningen till politikerna. Man vill ha ett enkelt budskap.
  • IPCC har ett stort ansvar och måste ha höga etiska normer.
  • Men man ska inte överdriva det som hänt.
  • Det kan bli misstag.
  • Men det finns inte anledning att ifrågasätta hela IPCC:s arbete för det.
Det kan bli misstag. Ingenting att haka upp sig på enligt KVA.

KVAs granskning fungerade inte. KVA har dragit förhastade slutsatser som baseras på undermåligt underlag. Men KVAs uttalande ligger fast.

Vem granskar då KVA? Vem skall gå till botten med detta? Vilka åtgärder skall vidtagas för att förtroendet för KVA inte skall äventyras? Vilka offer kommer att krävas? Skall någon tvingas avgå? Skall KVA i likhet med FNs panel granska sig själv?

Eftersom svensk klimatpolitik bygger på KVAs uttalande, har detta uttalande en viss betydelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar