fredag 21 maj 2021

Svar 3 av Utbildningsdepartementet

Här är svar från Utbildningsdepartementet på mitt tidigare brev till Anna Ekström om skolmatematikens kris, som Anna Ekström sagt sig vara lyckligen omedveten om. Den senaste turbulensen kring Sveriges resultat i PISA18 ger perspektiv på den försköning av Sveriges prestationer som utövats av både Skolverk och Utbildningsminister. Soppan ifrågasätts av Oppositionen i Utbildningsutskottets utfrågningar av Anna Ekström och Peter Fredriksson, medan S försvarar med att svensk skola står stark trots PISA, vilket framgår av svaret. Allt är lugnt!

Hej

 

Tack för din fråga på ett tidigare svar. För regeringen är det viktigt att kunskapsresultaten stärks inom matematik såväl som i andra ämnen i skolan. Som du själv nämner i ditt brev pågick under 2012-2016 satsningen Matematiklyftet som var en fortbildning genom kollegialt lärande för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik. Satsningen utvärderades av Umeå universitet. Du kan ta del av utvärderingen via Skolverkets hemsida: Utvärdering av Matematiklyftets resultat – Slutrapport - Skolverket

 

Därtill arbetar regeringen med att utveckla ett professionsprogram som syftar till att stärka professionens kompetens och därmed höja kunskapsresultaten. Arbetet har pågått en längre tid och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen har fört dialog med olika nyckelaktörer både enskilt och inom ramen för Samling för fler lärare. Av den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna framgår att programmen ska inrättas med grund i betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och skolledares professionella utveckling (SOU 2018:17). Du kan ta del av utredningen här: Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling - Regeringen.se

 

Det mesta av det faktiska innehållet i programmen behöver tas fram och beslutas i nära dialog med professionerna.

 

Med vänlig hälsning

 

Alexander Widergren

Departementssekreterare

Utbildningsdepartementet 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar