lördag 5 september 2020

Chalmers Världsledande i Kampen mot KlimatFörnekelse: Avancez!

Chalmers Tekniska Högskola presenterar sig för världen med följande huvudbudskap: Klimatforskningen – vårt största bidrag:

  • Vår forskning är vårt främsta och absolut viktigaste bidrag till klimatomställningen.
  • På Chalmers bedrivs excellent forskning för klimatet från nya energikällor och tekniska innovationer till politiska system och mänskligt beteende.
Med forskningen inom politiska system och mänskligt beteende tar Chalmers ett nytt viktigt steg mot ett allomfattande universitet med världsledande roll i kampen mot olika former av (klimat)förnekelse:
  • Chalmers har etablerat världens första, globala forskarnätverk om klimatförnekelse 
  • som studerar hur högernationalismens framfart i Europa bidragit till att klimatförnekelse ökat.
  • Martin Hultman har gjort sig känd internationellt för att ha visat på kopplingen mellan konservatism, främlingsfientlighet och klimatförnekelse​
  • Han skiljer på organiserad och partipolitisk klimatförnekelse, men också responsförnekelse bland politiker och den vardagsförnekelse som människors dagliga agerande är uttryck för.
Många gamla Chalmerister förskräckes  över detta uttryck för Chalmers motto Avancez:  bl a Lars Bern och Elsa Widding:  Lyssna och begrunda. 

PS Som ett uttryck för den så berömda Göteborgsandan har GöteborgsPosten rankat Martin Hultman som mäktigast i Göteborgs universitetsvärld, kanske snart även globalt: Avancez!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar