måndag 22 juli 2019

Dingle Destroyed as Scientist by Questioning Relativity Theory

   It is ironical that, in the very field in which Science has claimed superiority to Theology, for example—in the abandoning of dogma and the granting of absolute freedom to criticism—the positions are now reversed. Science will not tolerate criticism of special relativity, while Theology talks freely about the death of God, religionless Christianity, and so on.

Herbert Dingle (1890-1978) was a prominent English physicist who came to question Einstein's special theory of relativity in an intense scientific controversy in late 1950s, see Questioning Relativity 1 with more as 2-20.

Dingle pointed to the logical contradiction of two traveling twins both ageing more slowly than the other.  Dingle concluded that since physics cannot be contradictory, the special theory of relativity with its Lorentz time dilation and different twin ageing cannot be a theory about physics. This is also my standpoint 60 years later.

The reaction from the physics community to Dingle's heretics was harsh and Dingle was destroyed as scientist, like Bruno in 1600. Dingle recorded his experience of this process in Science at the Crossroads:
 • They are, briefly, that the great majority of physical scientists, including practically all those who conduct experiments in physics and are best known to the world as leaders in science, when pressed to answer allegedly fatal criticism of the theory, confess either that they regard the theory as nonsensical but accept it because the few mathematical specialists in the subject say they should do so, or that they do not pretend to understand the subject at all, but, again, accept the theory as fully established by others and therefore a safe basis for their experiments. 
 • The response of the comparatively few specialists to the criticism is either complete silence or a variety of evasions couched in mystical language which succeeds in convincing the experimenters that they are quite right in believing that the theory is too abstruse for their comprehension and that they may safely trust men endowed with the metaphysical and mathematical talents that enable them to write confidently in such profound terms. 
 • What no one does is to answer the criticism.
The situation today 60 years later is the same: The accepted truth is that Einstein's special/general theory of relativity is correct and experimentally verified over and over again, but this cannot be questioned because no real physicist can understand the theory nor the experiments. Only crackpots like Dingle can understand that something is wrong.

I have asked Ulf Danielson as a Swedish media physicist about his view.

PS1 Read Tom van Flandern on the (non)use of SR in GPS.

PS2 For a detailed presentation of my criticism of special relativity theory, see Many-Minds Relativity (download)

PS3 Listen to Louis Essen, designer of the atomic clock:
 • No one has attempted to refute my arguments, but I was warned that if I persisted I was likely to spoil my career prospects. …the continued acceptance and teaching of relativity hinders the development of a rational extension of electromagnetic theory." - Louis Essen F.R.S., "Relativity and time signals", Wireless World, oct78, p44. ‘Students are told that the theory must be accepted although they cannot expect to understand it. They are encouraged right at the beginning of their careers to forsake science in favor of dogma.’
PS4 More Dingle from the Crossroads:
 • Lorentz, in order to justify his transformation equations, saw the necessity of postulating a physical effect of interaction between moving matter and æther, to give the mathematics meaning. Physics still had de jure authority over mathematics: it was Einstein, who had no qualms about abolishing the æther and still retaining light waves whose properties were expressed by formulae that were meaningless without it, who was the first to discard physics altogether and propose a wholly mathematical theory...
PS5 Here is short summary of the exchange of comments with Ulf Danielson:

CJ Question1: What is the real physics of the Postulates of SR? Are the Postulates only definitions empty of physics?
UD Answer:??

CJ Question2: In what way does GPS depend on the special and general theory of relativity?
UD Answer:??

CJ Question3: Are there any physical laws that are Lorentz invariant, when not even Maxwell's are so with respect to initial conditions and presence of charges? If yes, which?
UD Answer:??

CJ Question4: Does translation with constant velocity influence the physical action of a pendulum or atomic clock?  If so, what is the physics of the influence? 
UD Answer:??

There are many more questions, but with this poor result we both felt that continued discussion was meaningless. UD appears in media as an authority on modern physics and so it would have been very interesting, for me in particular but maybe also for the world, to get some illuminating answers on pressing questions, and so we have to wait for answers with patience. The questions remain and authorities on physics must be expected to have some form of answers.

PS6 Dingle pointed to an apparent physical contradiction in SR (asymmetry of symmetric twins), but that argument did not bite on modern physicists used to view contradictions as signs of deep physics. So the contradiction did not kill SR, but Dingle instead.

I try with another approach pointing to the fact that SR is empty of physics, and as such does not contain contradictions of physics. Maybe it is more difficult for a modern physicist to dismiss emptiness than contradiction. We shall see.

Dingle's analysis and conclusion of incompatibility/contradiction of SR could be dismissed because the physics of the postulates of SR is so murky that it could twisted to support any claim ("event", "rigid measuring rod", "clock", "reading of a moving clock", "time" et cet).  The only way to get out of this swamp is to show that the postulates contain no physics at all, in which case twisting of physics no longer is possible.  

27 kommentarer:

 1. Frågan gör mig lite häpen. Hur man löser upp tvillingparadoxen är helt elementärt och något som ingår i introduktionskurser i speciell relativitet. Jag brukar i min egen undervisning gå igenom tre varianter: bytet av referenssystem när tvillingen i raketen vänder, hur signaler skickas och tas emot av tvillingarna och (kanske mest elegant) en beräkning av världslinjernas längd för de två tvillingarna. Tvillingen i raketen genomlöper en kortare världslinje genom rumtiden och upplever därför en kortare tid. Det är inte svårare att komma på rätt spår än att utgå från Twin paradox på wikipedia.
  I en tid när teorier om att jorden är platt och konspirationer kring månlandningen florerar på nätet tilsammans med pseudovetenskap av olika slag är det kanske inte så överraskande att en fråga av detta slag dyker upp.


  SvaraRadera
 2. Frågan gör mig lite häpen. Hur man löser upp tvillingparadoxen är helt elementärt och något som ingår i introduktionskurser i speciell relativitet. Jag brukar i min egen undervisning gå igenom tre varianter: bytet av referenssystem när tvillingen i raketen vänder, hur signaler skickas och tas emot av tvillingarna och (kanske mest elegant) en beräkning av världslinjernas längd för de två tvillingarna. Tvillingen i raketen genomlöper en kortare världslinje genom rumtiden och upplever därför en kortare tid. Det är inte svårare att komma på rätt spår än att utgå från Twin paradox på wikipedia.
  I en tid när teorier om att att jorden är platt och konspirationer kring månlandningen florerar på nätet tilsammans med pseudovetenskap av olika slag är det kanske inte så överraskande att en fråga av detta slag dyker upp.

  SvaraRadera
 3. Tack för svar Ulf. Ditt svar gör mig inte häpen eftersom det är det standardsvar man kan förvänta sig av en professionell fysiker. Du påstår att tvillingar åldras i olika takt pga olika resor och att detta är en helt elementär konsekvens av speciella relativitetsteorin. Jag antar att Du säger effekten inte bara är illusorisk, som att två tvillingar som betraktar varandra på avstånd båda kan ha intrycket att den andre är mindre till storlek.

  1. Du menar alltså att den tvilling rest och kommit tillbaka är den som fysiskt åldrats långsammare, vilket skall kunna fysiskt konstateras då de båda tvillingarna återses på den hemvarande tvillingens 50årsdag, där den resande visar sig bara vara 40 år? Är detta vad den speciella relativitetsteorin säger som sann och riktig och dessutom elemeentär fysik?

  2. Eller säger Du att detta är vad den speciella relativitetsteorin säger, men att Du inte tar ställning till om denna teori är sann och i så fall säger något riktigt om tvillingars verkliga fysiska åldrande?

  3. Och hur är det med symmetrin? Hur vet man vilken tvilling som rest? Är det den som utsatts för acceleration och retardation? I så fall, hur ingår dessa effekter i den speciella relativitetsteorin?

  4. Jag antar att Du också påstår att det faktum att GPS funkar är ett bevis på att tidsförskjutningen enligt både den speciella och allmänna relativitetsteorin är riktig fysik?

  Som kanske framgår av mina inlägg har jag studerat frågan ingående och har fler följdfrågor. Men vi kan väl börja med 1-4.

  Som sagt, jag uppskattar att svarar på mina frågor, och tror att ett meningsutbyte kan vara av allmänt intresse, inte minst i dessa dagar då fysikens grunder är i gungning och vilda spekulationer frodas.

  SvaraRadera
 4. 1. Visst är det så. I partikelfysikens värld är detta vardagsmat.

  2. Inte alls så, det är en verklig effekt.

  3. Det dräller av förklaringar av detta i elementära böcker om speciell relativitet och runtom på nätet. Som jag nämnde i tidigare kommentar kan du utgå från wikipedia för att hitta rätt. Skillnaden mellan tvillingarna ges av det faktum att den ena byter vilosystem i och med accelerationen vid vändningen. Det är i detta ögonblick som ur den vändande tvillingens utgångspunkt tiden rusar fram för tvlllingen som är kvar på jorden. Detta förklaras på ett utmärkt sätt i denna lilla video:

  https://www.youtube.com/watch?v=0iJZ_QGMLD0

  Som jag också indikerade är det mycket belysande att räkna ut längden på respektive världslinje. För den tvilling som stannar kvar är längden 2T, där T är tiden för en enkelresa ur denna tvillings utgångspunkt. Längden för världslinjen tur och retur är 2*sqrt[T^2-L^2/c^2] där L är avståndet och L/T blir farten. (sqrt står för roten ur). Den kortare världslinjen svarar mot mindre tid på klockan. Allt detta är ren speciell relativitet. Allmän relativitet behövs bara i närvaro av krökt rumtid och acceleration.

  4 Absolut.

  Claes: jag förstår inte vad du är ute efter. Jag råder dig att studera den lätt tillgängliga litteraturen och sätta dig in i hur analysen går till. Du får gärna återkomma om du hittar några matematiska fel som undgått alla andra. Inte minst vore det intressant att få veta vad du tycker om den länkade videon ovan. Om du dessutom menar att alla de experiment som med stor noggrannhet uppmätt tidsdilatationen är fel är du ute på riktigt hal is.

  SvaraRadera
 5. 1. Vardagsmat för partikelfysiker? Jag ser det som ett uttryck för att den moderna fysiken spårat ur och sysslar med illusioner. När ser en partikelfysiker tvillingar som åldrats i olika takt? Muon decay?
  2. Ok verklig effekt alltså. Vilket verkligt experiment visar detta? Inte bara ett tankeexperiment?
  3. Videon påstår att tiden går långsammare för den som färdas (vilken tvilling färdas?) men att en skillnad uppstår då en av dem ändrar riktning dvs retarderar och accelererar. Vilken teori beskriver detta? Speciell relativitetsteori behandlar inte retardation och acceleration. Videon Du hänvisar till är ju fullständigt befängd och utgår från som faktum att tiden går långsammare för båda tvillingar, vilket är kontradiktoriskt eller hur, vilket så sedan påstås lösas genom att en tvilling plötsligt
  ändrar riktning, något som inte ingår i speciella relativitetsteori. Du behandlar mig som totalt korkad. Är det din uppfattning?
  4. Ja jag vet att fysiker gillar att påstå att GPS funkar pga av relativitetsteori, men det är en saga väl avslöjad av Ron Hatch som byggt systemet. Alla klockor tickar samma tid som kontinuerligt synkroniseras till gemensam tid från referensklocka på jorden och någon tidsförskjutning är det inte tal om. Vet Du inte detta?

  5. Ny fråga: Säger de två postulaten för den speciella relativitetsteorin något om verklig fysik eller är det bara definitioner/föreskrifter/konventioner? Är konstansen hos ljusets hastighet en konvention, dvs mäts avstånd i ljusekunder, något som då är sant per definition, eller är det ett fysikaliskt faktum? Måste en fysikalisk lag vara Lorentz invariant?

  Se där några frågor att besvara.

  SvaraRadera
 6. Vad jag är ute efter? Jo min tanke är att den moderna fysikens huvudproblem i form av påstådd inkompatibilitet mellan grundstenarna kvantmekanik och relativitetsteori, kanske kan lösas genom att förstå att relativitetsteori inte beskriver reell fysik. Vore det inte bra om huvudproblemet som hindrar framsteg kunde lösas?

  SvaraRadera
 7. Vad gäller tvillingparadoxens så kallade lösning så utgår den från att den speciella relativitetsteorin SR är riktig och så görs en kalkyl som visar att den resande tvillingen faktiskt åldrats långsammare och så vips har paradoxen med symmetri löst och så ses det som bevis för att SR är riktig, eller i varje fall paradoxfri. Eftersom SR är identisk med Lorentz transformationen gäller naturligtvis att den rätt tolkad är fri från paradox eftersom en linjär icke-singulär koordinattransformation inte kan vara paradoxal. Men
  frihet från paradox säger inget om sannhet i fysikalisk mening. Frågan kvarstår alltså:
  Är SR en teori om verklig fysik? Frågan kan besvaras om man tittar på de två postulaten för SR? Beskriver något av dessa postulat reell fysik? Vilket i så fall?

  SvaraRadera
 8. Då tror jag att vi kommit en bit på väg. I det sista du skriver ser du ut att gå med på att den speciella relativitetsteorin som teoretisk konstruktion betraktad håller samman och inte innehåller några paradoxer. Kan vi också vara överens om att resonemanget i den video jag länkade till inte är befängt (inom ramen för den speciella relativitetsteorin) utan tvärtom korrekt?

  Om så är fallet kan vi lämna just denna del och istället fokusera på vilka förutsägelser den speciella relativitetsteorin gör och hur dessa har testats experimentellt. Är du med på det?

  SvaraRadera
 9. Bra Ulf. Vi är då överens om att SR identifierad med Lorentz transformationen inte i sig är kontradiktorisk eftersom en icke-singulär linjär transformation inte i sig är kontradiktorisk, endast ett samband mellan två koordinatsystem. Då går vi över till frågan om SR har något att säga om verklig fysik, och vad det i så fall skulle vara. Hur skall vi då avgöra detta? Genom experiment? Vilka i så fall? Jag föreslår att vi granskar postulaten till SR och ser om de innehåller någon fysik, i så fall vilken. Postulat 1 är att en fysikalisk lag måste vara Lorentz invariant. Säger den något om verklig fysik? Eller är det endast en föreskrift för vad som får kallad fysikalisk lag? Postulat 2 är att mätning av ljusets hastighet måste ge värdet 1 (normaliserat). Detta är den standard eller konvention som numer anger hur längd skall mätas, dvs som viss fraktion av ljussekund. Säger denna konvention/definition något om verklig fysik! Min fråga till Dig är då: Är Postulat 1 och 2 påståenden om hur verkligheten är inrättad, som kan vara sanna eller inte? Eller är de sanna per definition/konvention och därmed tomma på fysik?

  SvaraRadera
 10. En Lorentztransformation svarar mot en rotation i rumtiden som lämnar avståndet mellan två punkter i rumtiden invariant. Dessa punkter svarar mot händelser. En Lorentztransformation transformerar en observatörs vilosystem till en annan observatörs vilosystem. Uttryckt i de olika observatörernas vilosystem kommer de två punkterna att vara olika mycket separerade i tid. Om de två händelserna svarar mot ”tick” och ”tack” hos en klocka kommer alltså klockan att gå olika fort för de två observatörerna. (Det är denna typ av analys som görs i videon.)

  Detta innebär alltså att den speciella relativitetsteorin leder till förutsägelsen att tiden kan gå olika snabbt för olika observatörer på ett väldefinierat sätt som ej heller innefattar några paradoxer. Förutsägelsen har bekräftats av de berömda experimenten med atomklockor i flygplan. Se tex

  https://en.wikipedia.org/wiki/Hafele-Keating_experiment

  Det handlar inte om ett enskilt experiment utan något
  som genomförts gång på gång, på olika sätt, med allt högre noggrannhet. Dessutom är den speciella relativiteten helt central för kärnfysiken där relationen mellan energi, rörelsemängd och vilomassa är given av kravet på Lorentzinvarians. Alla experiment som genomförts bekräftar också här den speciella relativiteten med hög noggrannhet.
  Lorentzinvariansen ligger också bakom elektromagnetismen och Maxwells ekvationer. Det var i detta som Einstein fann mycket av sin inspiration. Givet den elektriska kraften, och kravet på Lorentzinvarians, följer magnetismen och alla Maxwells ekvationer vilket är en populär övning att visa inom ramen för kurser in elektromagnetisk fältteori. Inom partikelfysiken generaliseras detta till andra krafter.

  SvaraRadera
 11. Jo jag vet att det påstås att tidsförskjutning enl SR har observerats (Hafele-Keating, muon decay, transversal Doppler osv) och att GPS funkar därför den är inbyggd. Allt detta är tekniskt och kräver ingående analys för att avgöra ev bevisvärde för att SR är fysik. Tex kan vi titta på GPS. Ok? Men nu var det inte det jag frågade om utan om det reella fysiska innehållet i de två postulaten för SR. Är postulaten påståenden om fysiska förhållanden som kan vara sanna eller inte? Eller är det konventioner som är sanna per definition? Vad är Ditt svar?

  SvaraRadera
 12. Sedan 1983 med den nya SI meter standarden är ljusets hastighet precis exakt 299792458 meter/sekund. Är detta en konvention/standard sann per definition eller ett påstående om fysik som kan vara fel?

  SvaraRadera
 13. Det handlar defintivt inte om konventioner utan om fysiska förhållanden som i princip kan vara sanna eller falska (eller snarare, mer eller mindre i samklang med verkligheten). Postulaten är formulerade för att på ett koncist sätt fånga vad den speciella relativitetsteorin handlar om. De säger alltså något väsentligt om världen och skulle ha kunna visa sig vara inkompatibla med experiment. De tester av den speciella relativitetsteorin vi diskuterat testar alltså också postulaten och visar att de faktiskt fångar hur universum uppträder.

  SvaraRadera
 14. Varje definition av en enhet som sekund, meter eller kilo måste baseras på något som man håller för sannolikt är konstant. Ett fysiskt fenomen, såsom frekvensen hos en viss atomär övergång hos en isotop av cesium, anses mer pålitligt än ett fysiskt objekt såsom en meterstav. Givet att den speciella relativiteten är så framgångsrikt testad är det rimligt att definera meter/sekund med hjälp av ljusfarten. Detta innebär alltså att man per definition aldrig kan hitta en avvikelse vad gäller ljusets hastighet i vakuum. Detta innebär inte att man per definition inte kan hitta brott mot den speciella relativiteten. Det är bara att dessa kommer att ge sig till känna genom andra överraskande resultat. Ett val av enhet är alltid bara en praktisk konvention som underlättar beskrivningen, inget som utesluter möjligheten att upptäcka ny fysik. Vad framtiden bär i sitt sköte, och vilka nya upptäckter som kommer att göras, kan vi bara gissa.

  Svaret på din fråga är alltså att det handlar om en konvention som kan vara mer eller mindre användbar. Samma fråga kan i princip ställas, och besvaras på samma sätt, om man definierar längdenheten tum genom att hänvisa till avståndet mellan tumspetsen och knogen.

  SvaraRadera
 15. Jag tolkar Ditt svar som att Du i likhet med mig själv anser att SI standarden efter 1983, som spikar ljusets hastighet i vakuum till exakt = 299792458 meter/sekund, är en konvention, vilken definierar längdmåttet meter. OK? Postulat 2 i SR är att ljusets hastighet är konstant i alla inertialsystem. Men detta är ju uppfyllt per definition genom SI standarden, enligt vilken ljusets hastighet är konstant detsamma i alla koordinatsystem (per definition genom att metern anpassas). Postulat 2 har alltså inget konkret fysikaliskt innehåll, eller hur? Postulat 1 säger att en fysikalisk lag måste ha samma analytiska uttryck i alla inertialsystem. Detta är en föreskrift som inte heller den har något konkret fysikaliskt innehåll, bara en föreskrift (som i sig är orimlig, men det är en annan historia just nu). SR innehåller varken Maxwell's ekv, Newton's andra lag eller någon av alla de lagar människan funnit beskriva fysik. SR är därmed tom på fysik. Om Du inte anser detta är riktigt, så ber jag Dig än en gång tydligt precisera vilken reell fysik som SR innehåller och som då måste finnas inbyggd på något sätt i Postulaten för SR. Kan jag få ett kort svar på denna fråga?
  När Du svarat kan vi gå vidare och granska sagan att GPS bygger på både speciell och allmän relativitetsteori. OK? Om Du inte tycker att detta är Ditt bord, så betänk att skälet att jag vänder mig till Dig med mina frågor är att Du i media framträder som sakkunnig vad gäller frågor om modern fysik.

  SvaraRadera
 16. Svar verkar dröja. Är det svårt för Dig att formulera ett svar?

  SvaraRadera
 17. SR och dess postulat är inte tomma på fysik och leder till en lång rad förutsägelser som testats experimentellt. Tidsdilatationen är kanske det mest spektakulära. Det faktum att SR bygger på att ljushastigheten i vakuum är konstant, och att detta med stor noggrannhet bekräftats, gör det möjligt att utnyttja ljushastigheten som en definition av m/s. Allt detta framgår redan av de svar jag givit och jag ser inte att det skulle tillföra något om jag med andra ord repeterar allt igen. Litteraturen är omfattande och du hittar allt detta utrett på otaliga ställen på ett betydligt mer ingående och klargörande sätt än vad mina rader här kan åstadkomma. Vad du skulle kunna göra är att noggrant gå igenom tex Feynman Lecture on SR

  http://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_15.html

  och specificera var någonstans Feynman (och det senaste århundrades fysiker) resonerar fel.

  Det vore också belysande om du klart kunde berätta för läsarna vad din ståndpunkt egentligen är. Vad jag förstår menar du att någon tidsdilatation inte existerar. Om två atomklockor färdas olika vägar genom rumtiden kommer enligt dig någon tidsskillnad beroerde på tidsdilatation mellan dem aldrig att kunna uppmätas. Tiden är med andra ord absolut och den samma för alla betraktare. Kan du bekräfta att detta är din uppfattning? Du bör också klargöra hur du ser på att den speciella relativiteten med framgång används inom ämnen som kärnfysik.

  SvaraRadera
 18. Tack Ulf för respons även om Du inte svarar på min fråga om vilket fysikalisk innehåll postulaten till SR har.

  1. Slutsatsen kan bara vara att postulaten är tomma på reell fysik genom att vara föreskrifter/konventioner. OK?
  2. Du påstår att, trots tomhet på fysik, så har SR lett till en mängd förutsägelser som testats experimentellt, som tex att ljusets hastighet i vakuum är konstant. Men hastighetsmätning beror på måtten för rum och tid, och det är då tomt på fysikalisk innehåll att påstå att hastigheten är konstant, om inte måtten för längd och tid specificerats. Enligt SI 1983 standard definieras meter genom att ljustes hastighet spikas till exakt 299792458 meter/sekund där tid mäts med standard cesiumklocka.
  Ok? Ljusets hastighet är därmed konstant per definition. Om det är något en matematiker som jag vet något om, är det skillnaden mellan definition (som är sann per konstruktion) och påstående om fysikaliskt faktum (som kan vara falskt). Jag ser inte att fysiker inkl särskit Einstein gör denna klara distinktion. Gör Du?
  3. Du påstår att en klocka som färdas med konstant hastighet går långsammare än en s k stationär klocka? Kanske inte precis säger Du, eftersom funktionen av en klocka (pendelur eller atomklocka) inte kan påverkas av konstant translation, utan det är bara så det uppfattas av den observatör som är stationär. Den translaterande observatören märker inget konstigt med sin klocka. Allt enligt Feynman, OK?
  4. Nu är det ju så att en klockas gång kan påverkas av gravitation, temperatur, tryck m m men om det är något en klocka inte kan påverkas av, så är det av konstant translation. Varför? Jo därför att fysiken hos en normal klocka är invariant under konstant translation. Galilean invariant. OK?
  5. Du intar en magistral position och säger att jag borde bilda mig genom att läsa litteraturen. Jag kan då lugna Dig med att jag så har gjort, inkl Feynman, och att jag genom att läsa kritiskt och dokumentera i boken Many-Minds Relativity http://www.csc.kth.se/~cgjoh/ambsrelativity.pdf, kommit fram till att SR är tom på fysik. Har Du läst denna min bok? Vad är Din kommentar till vad där sägs?
  6. Min ståndpunkt igen: Det faktum att kvant och relativitet inte går ihop anges som den moderna fysikens Akilleshäl som bromsar framskridande mot större insikt om världens fysiska gång. För att komma ur denna olyckliga låsning föreslår jag att man lägger SR åt sidan som varande inte bara tom på reell fysik utan ännu värre förvirrande genom att suggerera fiktiv nonsensfysik som är paradoxal. Vad säger Du om detta mitt förslag? Kan det vara värt att pröva? Eller är det bättre att låsningen får fortsätta? Många får ju sin utkomst därigenom.

  Ulf, nu har jag ställt 6-7 frågor som Du kanske vill svara på helt kort, för att komma framåt i diskussionen. Jag tror det kan vara meningsfullt att fortsätta och jag uppskattar att Du hängt med hittills. Det är många läsare av denna post inkl kommentarer.

  Vänligen
  Claes

  SvaraRadera
 19. PS 7. En konkret fråga att diskutera är i vad mån Maxwell's ekvationer är Lorentz-invarianta. Standardsvaret är att så är fallet i vakuum utan laddningar. Detta är då riktigt såtillvida att Maxwell's ekv för vakuum formellt är Lorentz-invarianta, men det gäller inte begynnelsevillkor och inte i närvaro av laddingar, som båda påverkas till form genom Lorentztransformationen Detta utreds i kap 5 och 17 i boken.
  Har Du någon kommentar till detta? Är kravet på Lorentz-invarians meningslöst eftersom inte ens Maxwell's ekv egentligen är Lorentz-invarianta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte så invariansbegreppet fungerar. Lagarna respekterar till formen invariansen men begynnelsevillkoren kan bryta den. Den grundläggande symmetrin gör att det fysikaliska förloppet kan beskrivas ur olika ekvivalenta perspektiv. För en observatör kanske allt beskrivs av rent elektriska krafter, för en annan förekommer också magnetiska.

   Radera
  2. Du säger att invariansbegreppet är tomt, vilket är riktigt. Naturligtvis skall/kan inte själva fysiken ändras av att man ändrar koordinatsystem, men de formella uttrycken är i allmänhet olika i olika koordinatsystem, som begynnelsevillkor och samband mellan elektriska och magnetiska fält för Maxwell. Men Lorentztransformationen är inte en transformation mellan koordinatsystem (x,t) och (x',t') som båda har fysisk mening. Enligt Lorentz är (x',t') inte fysikaliskt i och med att t' inte är fysikalisk tid. Detta missuppfattade Einstein som sa att t' visst är fysikalisk (som blandar in rum från (x,t)) och så uppstod SR med alla sina paradoxer pga ofysikalisk tid som blandning av rum o tid. Är vi eniga om detta åtminstone?

   Radera
 20. Hej Claes!
  Jag känner igen en del av dina frågor och jag känner igen svar som Ulf har skickat. Jag hoppas att du inte missuppfattar mig när du läser det jag ska skriva (det är faktiskt mycket som missuppfattas, speciellt inom SR).

  En fysiker som följer manualer som hen undervisar efter kan inte svara på annat sätt än det sättet Ulf svarade på.

  Min forskning innehåller följande delar som berör den speciella relativitetsteorin:
  - en detaljerad analys av Michelson-Morley experimentet från 1887
  - analys av ljusklockan och tidsdilatation
  - härledning av Lorentztransformationer
  - analys av tvillingparadoxen

  Jag vill inte börja om och föra en diskussion om detta på nytt. Jag har varit på några forum men har blivit bannlyst. Ungefär på samma sätt som på medeltiden!

  I min forskning visar jag:
  1) VARFÖR Michelson-Morley experimentet från 1887 gav ett negativt resultat
  2) HUR FELAKTIGT man förklarar hur ljusklockan fungerar
  3) Att härledning av Lorentztransformationer i följande två böcker leder till att de är NOT SELF-CONSISTENT
  [3] Den speciella och den allmänna relativitetsteorin; Albert Einstein; Första delen; Om den speciella relativitetsteorin; 2006; swedish
  [7] Modern Physics; Second edition; Randy Harris; Chapter 2; Special Relativity; 2008
  4) VISAR att tvillingar blir lika gamla när de återses

  I min forskning använder jag de gällande fysikbegrepp och gällande matematik.

  Jag har skrivit till olika institutioner och bett de få komma och presenter min forskning, inget svar.

  Dessa mina argument mot SR har jag publicerat i min bok: Special Relativity is Nonsense. Jag gör inte reklam för min bok. Jag kan skicka den till dig om du vill.

  SvaraRadera
 21. Hej Jan. Nej, det är inte lätt att få till stånd en riktig diskussion med fysiker om SR eftersom indoktrineringen är så total och effektiv. Kritiken av SR har varit stark från början (Nobelkommitten) till våra dagar (Dingle, Alfven, Van Flandern osv), men SR är en dogm som en fysiker officiellt måste bekänna sig till, även om med handen på hjärtat fysikern knappast kan påstå sig varken förstå eller tro på något så paradoxalt som SR. Vi får nu se om Ulf kan befria sig från denna tvångströja och öppna för i alla fall någon liten kritisk granskning. Skicka gärna Din bok. Du finner referens till min bok i bloggposten. Vänliga hälsningar Claes

  SvaraRadera
 22. Som redan framgått håller jag inte alls med dig om din beskrivning av vad SR är eller vilka konsekvenser den leder till. SR är en i högsta grad fysikalisk teori som hänger íhop matematiskt och som på ett utmärkt sätt beskriver experiment. Naturen är verkligen så underligt inrättad som teorin beskriver. Den kan fogas samma med kvantmekaniken till kvantfältteorin som framgångsrikt lägger grunden för partikelfysiken. Sedan är det förstås så att varje teori och modell har sina begränsningar. Hur kvantmekaniken skall fogas samman med den allmänna relativiteten är alls inte klarlagt även om det finns många intressanta ledtrådar. Det som gör det hela så gåtfullt är att både kvantmekaniken och den allmänna relativitetsteorin är väl testade var och en för sig. Det är inte alls omöjligt att någon av teorierna, eller båda, kan behöva korrigeras på något sätt – om detta handlar mycket av forskningen vid fysikens frontlinjer idag. Detta förändrar dock på intet sätt det faktum att den speciella relativiteten hör till de allra mest framgångsrika teorierna inom fysiken.

  Det gläder mig att du intresserar dig för dessa frågor. Dock kan jag inte se hur just dina resonemang hänger ihop och skulle ha förutsättningen att leda till något intressant. Jag skulle heller inte vilja karakterisera det du gör för en ”kritisk granskning” eftersom jag ärligen inte kan finna någon substans i det du redogör för. Om detta är vi alltså inte alls överens och jag tror inte att en fortsatt diskussion kommer att leda ytterligare framåt. Jag hoppas trots detta att mina försök att förklara hur man tänker inom ämnesområdet åtminstone varit till någon nytta.

  Bästa hälsningar,

  Ulf

  SvaraRadera
 23. Nej Ulf, det verkar inte som vidare meningsutbyte kan leda någon vart. Men varför kan Du inte vara öppen för åtminstone lite ifrågasättande av rådande dogmer, som lett den moderna fysiken in i fritt fall (mycket pga Einstein) med fokus på multiversa och strängteori? Konsekvensen av fortsatt fritt fall kan väl endast bli förödande? Och skulle inte ett sådant ifrågasättande kunna vara ett tema för Filosofiska Rummet, som skulle kunna intressera många? Istället för bara ett upprepande av dogmer utan kritisk hållning, dogmer som ingen kan begripa?

  Du svarar inte på någon av mina frågor: 1. Vilken är den reella fysiken i postulaten för SR? 2. Bygger GPS på SR? 3. Vilka fysikaliska lagar är egentligen Lorentz invarianta? 4. Hur kan en klockas gång påverkas av translation med konstant hastighet? osv

  Du är heller inte det minsta intresserad av att granska möjligheten till lösning av den moderna fysikens grundproblem i form av inkompatibilitet mellan kvant och relativitet genom att börja med att pröva att lägga SR åt sidan som ickefysik. Du är inte villig att läsa vad jag skriver och ta ställning till mina sakargument. Du behandlar mig som en crackpot.

  Det blev en dyster sammanfattning. Jag förstår att Du officiellt måste försvara den moderna fysikens rådande dogmer, som tidsförskjutning enl SR, men det måste väl ha funnits stunder då Du, handen på hjärtat, tvivlat på att rum och tid är utbytbara och att en ToR resa med SJ kan förlänga livet?

  Bästa hälsningar, Claes

  SvaraRadera
 24. Ulf skriver: "SR är en i högsta grad fysikalisk teori som hänger ihop matematiskt".
  Jag har i min bok bevisat att härledning av Lorentztransformationer i följande två böcker leder till att de är NOT SELF-CONSISTENT
  [3] Den speciella och den allmänna relativitetsteorin; Albert Einstein; Första delen; Om den speciella relativitetsteorin; 2006; swedish
  [7] Modern Physics; Second edition; Randy Harris; Chapter 2; Special Relativity; 2008

  I min forskning kring SR har jag lagt mest tid på härledningen av Lorentztransformationer.

  Jag är mycket nyfiken på vad Claes skulle säga om mina argument som leder till slutsatsen att ovan två härledningar av LT är not self-consistent.
  SR är i princip ett matematiskt verk!

  SvaraRadera
 25. Hej Claes. Jag har skickat boken, till KTH's adress. Den bör vara framme.

  SvaraRadera