onsdag 21 februari 2018

Klimatupplysningens Stämma Beslutar att det finns "Back Radiation"

Fredrik Malmquist tar ånyo på Klimatupplysningen, nu med utgångspunkt från mitt föredrag vid Climate Sense 2018, upp frågan om "back radiation" (klimatalarmismens och "växthuseffektens" grundbult) i Öppen Tråd 1 och Öppen Tråd 2.

Som vanligt rusar expertisen hos Klimatupplysningen med Lennart Bengtsson och Ingemar Nordin i spetsen till storms mot min grundliga matematisk-vetenskapliga analys, som visar att "back radiation" är enkom fiktion grundad på en misstolkning av Planck's strålningslag. Fredrik skriver i kommentar 2 på Tråd 2:
 • Stämman var ganska överens om att återstrålning trots allt existerar. 
 • En foton från en kall kropp kan ju inte veta om resan skall sluta i en varmare eller kallare kropp resonerar man.
Så har då stämman i konsensus kommit fram till (kanske efter omröstning) att mina argument är nonsens, naturligtvis utan att alls ta del av dem på något egentligt vis, och då bara med hänvisning till att en foton kan ju inte veta var dess resa skall sluta. 

Men detta har ju ingenting med upplysning och fysik att göra, bara barnslig förvillelse. Varför ägnar sig då Klimatupplysningen i kontraproduktiv anda åt att försvara klimatalarmismens grundbult i form av "back radiation" när den inte finns redovisad i den vetenskapliga litteraturen? Bara som konsensusbeslut på en stämma. Jämför med föregående post.

Kanske någon kan förklara detta för mig?


6 kommentarer:

 1. Varför blanda in fotoner?

  Det räcker väl att konstatera att elektromagnetisk strålning inte kan veta temperaturen på "målet".

  Den dominerande mängden elektromagnetisk strålningen genereras för övrigt på den mikroskopiska skalan, där det inte finns någon direkt korrelation. Så man kan inte förvänta sig att superposition ska kunna reducera utstrålningen. Din modell verkar inte ta hänsyn till detta.

  SvaraRadera
 2. Jo, värmeöverföring mellan två kroppar medelst strålning är ett resonansfenomen där kropparna står i förbindelse via stående elekromagnetiska vågor och alltså kropparna känner av varandras temperaturer, mer precist känner den kallare kroppen av att den varmare kroppen är varmare genom frekvensen på den stående vågen osv. Åtminstone är detta fysiken i den modell jag studerat vilken är en deterministisk variant av den våg-resonans-modell som Planck utsatte för statistik. Någon annan modell finns inte såvitt jag vet, allra minst en modell med fotonpartiklar som transporterar energi som pizzabud. Eller kanske Du känner detaljer i sådan modell?

  SvaraRadera
 3. Visst finns det en sådan modell. Det kallas för ballistisk transport.

  Ballistisk transport innebär att de energibärare som förmedlar energin inte har någon interaktion under själva transporten. De transporterar helt enkelt all energin från kropp A till kropp B utan någon påverkan.

  Det finns analoga modeller för exempelvis laddningstransport i nanostrukturer, när den fria medelvägen är mycket större än den geometriska storleken på nanostrukturen.

  En annan annalogi finns i atomära vibrationer vid låga temperaturer. Intressant nog kan man härleda en "Stefan-Boltzmann"-lag för energitransport med vibrationer som även den varierar som T^4.

  SvaraRadera
 4. Talar Du om ”infraröda fotoner” som energibärande partiklar som färdas med ljusets hastighet fram och tillbaka mellan olika kroppar? Hur vet man att sådana finns? Hur vet man att de inte krockar? Hur stora är dom? Osv

  SvaraRadera
 5. Hej Claes!
  Kollade just ditt föredrag och tyckte det var mycket bra. Backradiation är som att hålla upp en brinnande tändsticka mellan sig och brasen. Tillför noll ifråga om hetta. Däremot hindrar CO2 avkylning och vi ser därför mildare nätter och vintrar som följd. Detta stämmer 100% med temperaturdata. Tex blir Sverige långsamt varmare men det senaste värmerekordet sattes 1976.
  Jag håller på att sammanställa NOAA GHCND data på ett nytt sätt. Kanske du vill hjälpa till med att verifiera statistiken om ett par veckor? Jag hör av mig igen.

  SvaraRadera
 6. Jag finns här. matz.hedman@telia.con

  SvaraRadera