fredag 27 oktober 2017

Skollagen: Vetenskaplig Grund: Vem Bestämmer?

Skollagen Kap 1.5 säger att
  • Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
I mina försök att reformera skolmatematiken har jag nu kommit till den punkt där jag vill pröva följande argument:
  • Med vetenskaplig grund måste menas den vetenskap som dagens ledande forskare representerar.
  • Skolans utbildning ska alltså vila på den vetenskapliga grund som dagens ledande forskare representerar.
Och ställa följande naturliga fråga:
  • Innebär det att dagens ledande forskare skall ges direkt inflytande på skolans utbildning?    
Min erfarenhet hittills är att jag som (världs)ledande forskare inom tillämpad matematik och beräkningsmatematik inte har givits någon möjlighet till någon form av inflytande vad gäller skolmatematiken i Sverige. Trots min uttryckliga vilja därtill.

Kan detta vara i enlighet med Skollagens bestämmelse?  Om det inte är jag som ledande forskare som ges tolkningsföreträde vad gäller den vetenskapliga grund som skolans utbildning skall vila på, vem är det då som skall stå för denna tolkning? Är det icke-ledande forskare som skall stå för tolkningen? Vilka icke-ledande i så fall? Vilka som helst som är icke-ledande? 

Synpunkter emottages! Såklart, man kan hävda att mitt resonemang faller eftersom jag faktiskt inte är någon ledande forskare, men då kanske det i så fall måste visas?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar