tisdag 12 september 2017

Lärarna Måste Få Lära Sig Programmera

Lärarnas Riksförbund säger det självklara när nu programmering skall ingå som del av matematikundervisningen:
  • Lärarna i matematik måste få lära sig att programmera.
  • Hur ska lärarna kunna undervisa i ett ämne de inte behärskar?
  • För att satsningen på programmering i skolan ska lyckas måste lärarna först utbildas, enligt Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.
  • Det är framför allt matematiklärarna som kommer att få krav på sig att undervisa i programmering. Det innebär ett helt nytt område för många och därför behövs det utbildning.
  • När Lärarnas Riksförbund frågar matematiklärare i grundskolan hur de känner inför det nya innehållet svarar mer än åtta av tio lärare att de känner sig osäkra på hur de ska undervisa.
  • Det visar sig att nästan sju av tio matematiklärare i högstadiet och fyra av tio lärare i gymnasieskolan inte har någon utbildning alls i programmering. 
  • Ytterst få lärare i matematik har läst programmering inom sin lärarutbildning. 
  • Några har läst det inom andra högskoleutbildningar, några har lärt sig det genom andra kurser, men även de som har läst och har kunnat programmera upplever att de har föråldrade kunskaper i ämnet samt att de saknar metodiken, det vill säga hur man lär ut ämnet.
  • Det behövs därför en statligt finansierad akademisk utbildning för lärarna som ska undervisa i programmering. Lärarna måste få utbildning dels i ämnet programmering, dels i hur man undervisar i programmering. Denna utbildning ska självklart skötas av universitet och högskolor, precis som den ordinarie lärarutbildningen gör.
Det är här mitt program Matematik-IT kommer in. Läs och begrunda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar