onsdag 3 maj 2017

Programmering i Matematikämnet: Så Lite Som Möjligt?

Regeringen beslutade 090317 att med start ht17 programmering skall ingå som en del av matematikundervisningen i grundskola och gymnasium, se tidigare bloggpost.

För att detta skall bli verklighet fordras utveckling av nya läromedel och fortbildning av lärare.

För detta ändamål säger sig Skolverket vilja tillföra några moduler på Lärportalen i stil med de moduler som utformats för Matematiklyftet av bl a NCM i Göteborg.

Kommer detta att räcka? Det beror på målsättningen, som kan vara allt från (1) så lite som möjligt till (2) lite mera till (3) så mycket som vore befogat med tanke på Regeringens uppdrag.

Här kan vi förvänta oss stor uppslutning för (1) eftersom det finns starka krafter som vill behålla matematikundervisningen i sin traditionella form utan störande inslag av programmering. Med (1) förenklas ju uppgiften vad gäller nya läromedel och fortbildning avsevärt, då nästan inget behöver göras.

Eftersom ingen aktion har varit märkbar efter Regeringens beslut i mars och ht17 snart är här, så verkar det vara så att skolvärlden ställer in sig på (1). Men det var inte (1) Regeringen avsåg.

Jag har förslagit NCM att jag skulle kunna bidra med Matematik-IT som är i linje med (3). Vi får se om NCM tycker det vore bra eller om det är (1) som gäller även på NCM.

Vad gäller att sätta ett tak på nivå (1) för alla, som mycket väl kan bli verklighet, kan man säga att det inte vore i linje med Regeringens intentioner.  Nog borde det väl kunna få finnas alternativ i linje med (2) och (3) för de skolor/lärare som vill mer än (1)? Eller skulle det störa en princip om likformig skola?

PS Varken Svenska Matematikersamfundet eller Nationalkommitten för Matematik har uttryckt någon mening vad gäller Regeringens beslut om att förändra matematikundervisningen i skolan. Detta är i linje med tidigare hållning att inte befatta sig med skolmatematik, och i fall (1) behöver ju inte heller något sägas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar