torsdag 9 mars 2017

Regeringen Beslutar om Programmering i Matematikämnet

Regeringen har idag beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan:
  • Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.
  • Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik.
  • Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.
Nu återstår att fylla detta med konkret innehåll. Om det skall bli något annat än bara en tom åtbörd, fordras massiv vidareutbildning av särskilt lärare i matematik. 

Mitt bidrag för detta ändamål finns i form av Matematik-IT. 

Det finns starka konservativa krafter inom matematikutbildning från grundskola till universitet, som inte vill medverka till att bredda matematikämnet med programmering.  

Det finns starka krafter inom datalogi att ta hand om programmeringen i skolan enligt en princip av "datalogiskt tänkande".

Matematikämnet står därmed inför det vägskäl som präglat hela mitt akademiska liv: 
  1. Förnya/utvidga traditionell analytisk matematik med programmering = Matematik-IT.
  2. Bevara traditionell matematikutbildning och låt inte programmering störa bilden.
Regeringen har bestämt att 1. skall gälla, medan akademin lutar åt 2.  Vad är bäst för Sveriges elever? Digital kompetens med eller utan matematik? Matematik med eller utan programmering? Kampen går vidare...


1 kommentar:

  1. Självklart skall den traditionella matematikundervisningen bibehållas från grundskola och uppåt. Självklart skall också elever lära sig programmering och tillämpa denna kunskap i matematikämnet.

    SvaraRadera