fredag 15 januari 2016

Margot Wallström och Utomrättsliga Lägenheter


Om sin lägenhet som Margot Wallström hyrde av Kommunal säger Margot:
  • Det var på initiativ av just ordföranden Annelie Nordström som hon kom att hyra av fackförbundet.
  • Jag hyrde tidigare i andra hand och det var inte möjligt att fortsätta hyra. Men vid ett tillfälle, där Anneli Nordström var med, så sa hon att Kommunal skulle kunna hjälpa till tillfälligt och att de har ett antal lägenheter som de brukar hyra ut till folk som kommer på kortare kontrakt till Stockholm. Vi som inte är stockholmare är ju ibland beroende av att ha det så.
  • Jag hyr lägenheten tillfälligt därför att jag söker bostad i Stockholm. När vi pratade om det här fick jag besked från högsta nivå om att de följer alla regler och procedurer när det gäller att lämna ut lägenheter till bostadskön.
Det framgår av dessa uttalanden att Margot förstod att Kommunal skulle kunna hjälpa till tillfälligt och att de har ett antal lägenheter som de brukar hyra ut till folk som kommer på kortare kontrakt till Stockholm och att Margot skulle kunna få hyra en sådan lägenhet, just därför att Vi som inte är stockholmare är ju ibland beroende av att ha det så.

På vad sätt har då Margot blivit vilseledd? Förstod hon inte att det inte handlade om att ställa sig i bostadskön? Eller hur många lägenheter Kommunal lämnat till denna kö? Om hon inte förstod att det handlade om gräddfil, varför ställde hon sig då inte i bostadskön? Och snällt väntade på en av de många lägenheter hon var förvissad om hade lämnats av Kommunal till kön? 

Frågor, frågor.

Som, varför skall inte Sveriges utrikesminister kunna åka gräddfil? Det är ju ett krävande arbete i samhällets tjänst. Men är det då inte bättre att erkänna att man pga av sin roll måste ha förmåner än att tvingas förneka varje antydan till detta?

PS1 Marknadsmässig hyra för en attraktiv 89 kvm möblerad lägenhet i Stockholms centrala innerstad torde vara 25000/mån medan Margot betalar 12.432. Att hyran för Margot satts till häften av marknadsmässig hyra torde sammanhänga med att Margot får ett bostadsbidrag på endast 12.400/mån för dubbelt boende. Kan 12.568/mån anses vara bestickning? Eller är det för lite för något sådant?

PS2 Till TT säger Tomas Nilsson som Margots inhyrda advokat:
  •  Lägenhetsaffären inte kan vara en muta. Snarare än att påverka Wallström i hennes arbete har Kommunals gåva varit uttryck för vänskap, och det faktum att fackförbundet och utrikesministern tillhör samma politiska rörelse.
Margot borde nog hyra in en annan advokat. En advokat som inte säger att det handlar om en gåva, en gåva som uttryck för vänskap grundad i tillhörighet i viss politisk rörelse.

PS3 Nu säger Annlie Nordström Kommunal att någon vänskap mellan Wallström och Nordström aldrig har funnits, så Tomas Nilsson verkar vara ute och cykla, och vidare att Nordströms brev till Wallström med önskemål om stöd till bevarande av viss FN-personals löner, inte har någon som helst koppling till Kommunals gåva till Wallström, en framställan som följdriktigt inte diarieförts av UD, som om den aldrig emottagits eftersom ändå innehållet ändå var tomt och då utan intresse i den rättsliga processen som nu pågår avseende ev mutbrott.

PS4 Om vad som är otillbörlig förmån och alltså muta kan man läsa:
  • En omständighet som ska tas med i bedömningen av huruvida en förmån är tillbörlig eller ej är vilken typ av uppdrag eller tjänst mottagaren har. Det är något restriktivare med arbets- eller uppdragstagare inom den offentliga sektorn än inom den privata.
  • Med hänsyn till det traditionellt starka skyddsintresse som är förenat med myndighetsutövande verksamhet intar personer som utövar sådan verksamhet en särställning. 
  • Det är därför naturligt att otillbörlighetsbegreppet får en vidare innebörd när verksamheten innefattar myndighetsutövning än när så ej är fallet. 
  • Bedömningen bör även göras strängare ju mer betydelsefullt och inflytelserikt uppdrag mottagaren har i sin tjänsteutövning. Bedömningen är strängast när det rör sig om person som utövar myndighet exempelvis poliser, åklagare, domare, länsstyrelsetjänstemän, ledamöter och tjänstemän i kommunala byggnads- och hälsoskyddsnämnder. 
  • Utrymmet att ta emot förmåner är därmed mycket begränsat för denna kategori av arbets- eller uppdragstagare och i princip alla belöningar till personer som på ett eller annat vis berörs av myndighetsutövningen är otillbörliga.
  • Det finns ett antal prejudikat som stärker ställningstagandet att myndighetsutövare ska bedömas strängare, exempelvis ett mål från 1979 där en polis som både var i tjänsteutövning samt bar sin uniform mottog en gåva i form av två stereohögtalare till sin egen personbil från en försäljare på ett bilföretag. Högtalarnas försäljningsvärde var, år 1979, 98 kr. Polismannen dömdes till mutbrott och försäljaren till bestickning.
Nu är frågan om Margots uppdrag som Utrikesminister (jo, Regeringen är en Myndighet)  är mer betydelsefullt och inflytelserikt än uppdraget som tex polis eller tjänsteman i kommunal hälsoskyddsnämnd, och i så fall om värdet av förmånen av Kommunals möblerade lägenhet om 89 kvm i Stockholms centrala innerstad till en månadshyra av 12432 kr/mån, kan anses vara större än 98 kr. 

Men en skärpt person som Jan Guillou säger nu kanske: Med tanke på att Margots reala hyra bara är 32 kr, dvs klart mindre än 98 kr,  är detta väl inte mycket att bråka om...och en tältsäng med sänglinne kostar betydligt mer...

PS5  Flera av dem som känner sig manade att publikt uttrycka stöd för Margot (Guillou, Svegfors, Höglund...som alla tycker det handlar om en struntsak) framhåller dock att bostadssituationen i Stockholm måste ses som en förmildrande omständighet. Men kanske är det tvärtom, ju svårare det kan anses vara att hitta en bostad i Stockholm, desto större måtte väl förmånen att få en attraktiv lägenhet till subventionerad hyra vara, eller?

PS5 Enligt rättskämpen Dennis Töllborg är högnivå-korruption inte lagstridig i Sverige, till skillnad från vad som gäller många andra länder, bara lågnivå-korruption: Detta innebär att om det räcker med 100 kr i otillbörlig gåva för att lagföra en vanlig polis i Sverige, så måste det till 100.000 kr för en höjdare som tex en svensk utrikesminister.  Detta måste alltså vara innebörden av: Bedömningen bör även göras strängare ju mer betydelsefullt och inflytelserikt uppdrag.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar