måndag 9 november 2015

Vad Är Det Nya, med Matematik-IT?


Vi upplever den fysiska världen genom sinnesintryck som förmedlar
  • position i rum och tid
  • rörelse = förändring av position/tidsenhet
  • acceleration=förändring av hastighet/tidsenhet
  • kvantitet
  • förändring av kvantitet i rum och tid.

Med hjälp av matematik kan vi styra vår tillvaro i denna fysiska värld och även förstå den, mer eller mindre. Till vår hjälp har vi sedan den mänskliga civilisationens vagga haft:
  • någon form av klocka som mäter tid,
  • någon form av måttband som mäter avstånd i rummet,
  • talen 1,2,3,.. som mäter kvantitet.
Nu har vi datorn som gör dessa hjälpmedel oändligt mycket mer kraftfulla och användbara än under tiden före dataåldern, då nuvarande skolmatematik utformades till form och innehåll.

Vi står alltså nu inför ett fundamentalt paradigmskifte för skolmatematik vad gäller både mål, mening, form och innehåll.

Matematik-IT visar ett i konkret form hur skolmatematiken kan se ut i dataåldern och några av de oändligt många nya möjligheter till lärande och växande  förståelse som nu finns, för alla elever. Steget från traditionell skolmatematik är mycket långt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar