torsdag 19 juli 2012

Låg Antagningspoäng till SimuleringsTeknik KTH

Antagningspoängen till det nya kandidatprogrammet i SimuleringsTeknik vid KTH finns nu publicerade:

  • 13.9 för BI, 12.1 för BII och 0.70 för Högskoleprovet
  • totalt 42 antagna och 0 reserver.

Antagningspoängen kunde inte ha varit lägre. KTH skall nu satsa stora resurser på att utbilda den lägsta kvartilen av sökande, som om KTH tillhörde lägsta divisionen.  Rektor och dekaner vid KTH måste vrida sig i vånda inför denna uppgift.

SimuleringsTeknik ST inrättades för start HT 2011 som ett program i modern beräkningsmatematik enligt Mathematical Simulation Technology (MST), men stoppades via bl a mediadrev, genom att Rektor och Dekaner helt enkelt förbjöd all användning av MST vid KTH, detta beskrivet som KTH-gate.

Men Rektor och Dekaner ville så gärna starta ST, som ett uttryck för KTHs ledande roll vad gäller reform av teknikutbildning i datorns tidevarv, och ST skall nu starta HT 2012 på en grund av traditionell analytisk matematik, istället för MST som var för reformistisk.

Att detta inte går ihop har presumptiva studenter upptäckt och söktrycket som skulle kunna ha varit högt med MST, har istället blivit så lågt att luften gått ur programmet.

Hur skall KTH hantera denna situation? Starta en reformutbildning utan studenter och reformprogram, eller helt enkelt lägga ner ST eftersom MST är nedlagt? Eller återuppväcka MST?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar