torsdag 12 januari 2012

Lennart Bengtssons Dubbla Budskap 3

Lennart Bengtsson tuggar oförtrutet vidare med förnyat dubbelt budskap i SvD som både klimatalarmist och skeptiker:

 1. Modellberäkningar av jordens klimat, som till sin natur är osäkra, indikerar risker för en förhöjd temperatur under detta sekel kanske på så mycket som ytterligare 2–3 grader. För att reducera denna risk måste givetvis växthusgasutsläppen på sikt minska och detta inte bara i västvärlden.
 2. Det finns dock ingen anledning att framhäva extrema oväder då detta inte blir en följd av ett varmare klimat. Detta skulle Wijkman och Rockström säkert begripa om det hade studerat meteorologi och inte som nu prata i nattmössan.
LB är ytterst vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik genom KVAs uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar som han så klart uttrycker i 1.

Genom 2. vill nu LB nu uppenbarligen backa från den alarmism han uttrycker i 1. Detta tillnyktrande är bara att välkomna, men då måste också KVAs uttalande skrivas om.

Direkt fråga till LB: När kommer denna revision? Eller blir det inget?


31 kommentarer:

 1. Förstår inte.
  Menar du att 1 och 2 är motstridiga?
  Varför?

  Eller menar du att man inte får säga vissa saker utan man måste välja "sida" och sedan vara lojal oavsett vad fakta säger?

  SvaraRadera
 2. Jo + A och - A är motstridiga såvida inte A = 0. Kanske menar Du att LB säger 0?

  SvaraRadera
 3. Vad exakt är det som är motstridigt anser du?

  SvaraRadera
 4. Att vifta med farlig temphöjnin på 3 grader precis som Rockström och Wikman, och samtidigt såga RW.
  Du ser ingen motstridighet?

  SvaraRadera
 5. Utifrån ditt svar blir jag fundersam på om du mer än bara snabbt skummat det inlägg som Lennart Bengtsson skrivit på DN opinion eller helt missuppfattat vad som skrivits.

  Han verkar väl enbart invända mot att en temperaturhöjning skulle innebära fler stormar. Eller?

  SvaraRadera
 6. It is quite simple, in my view. Bengtsson is trying to revise the message with a somewhat less blatant contradiction than the one he offered before. He is probably doing this so that he can avoid having to admit to the previous error, which he must be embarrassed by.

  A common tactic in politics. Common, because it often works very well!

  RTF

  -----

  Översättning med Google:

  Det är ganska enkelt, enligt min mening. Bengtsson försöker revidera meddelandet med en något mindre uppenbar motsägelse än det han erbjöd förut. Han är nog att göra detta så att han kan slippa erkänna att de tidigare misstag, som han måste vara generad.

  En vanlig taktik i politiken. Gemensamma, eftersom det ofta fungerar mycket bra!

  RTF

  SvaraRadera
 7. Du kan väl be LB att klargöra vad han menar, eftersom Du frågar. Jag har bett honom göra så utan respons.

  SvaraRadera
 8. Det kan ligga en hel del i vad Richard för fram. Kan det vara så att LB försöker etablera en "tredje ståndpunkt"?, nu när CAGW-hypotesen har förpassats till historien sophög, där den för övrigt alltid har hört hemma. Vem vill associeras med den förlorande sidan?

  SvaraRadera
 9. LB måste tala om vad han menar, eftersom han har skrivit KVAs uttalande
  som ligger till grund för svensk klimatpolitik.

  SvaraRadera
 10. Varför i hela fridens namn tror du att svensk klimatpolitik är baserad på ett uttalande av den från staten fristående organisationen KVA? Vår politik är baserad på vad forskningsamhället kommit fram till och de policyslutsatser som politikerna sedan kommit fram till.

  Det KVA gjort är att påpeka att det håller med om vad den överväldigande majoriteten av forskarna inom området kommit fram till. KVA bedriver ingen egen forskning, även om dess medlemmar är forskare.

  SvaraRadera
 11. Följande inlägg av Lennart Bengtsson på bloggen Uppsalainitiativet borde intressera dig Claes.

  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2011/09/lennart-bengtsson-om-nipccs-nya.html

  Speciellt sista kommentaren skriven av Bengtsson själv borde ligga i ditt intresse

  Lennart BengtssonSep 13, 2011 09:18 AM
  Mitt svar till signaturen CL är följande:

  Artikeln i UNT i november 2009 var en reaktion mot ett program av Vetenskapsmagasinet den 26 oktober 2009 som innehöll absurda överdrifter om växthusgasernas inverkan bl a en ökad tendens till jordbävningar och vulkanutbrott. Den vände sig likaså mot en uppfattning att klimatet har blivit mer dramatiskt med våldsammare stormar och oväder. Inte ens klimatsimuleringarna indikerar detta.

  Det är helt korrekt att klimateffekten av ökade växthusgaser hittills har varit ringa med en temperaturökning på ca 0.8° C under de senaste 100 åren. Det svenska klimatet t ex kännetecknas av stora naturliga och som vi förstår slumpartade variationer (skillnaden mellan en extremt kall vinter och en mycket mild vinter i Mellansverige uppgår till ca 2/3 av skillnaden mellan en normal sommar och en normal vinter) och liknande variationer kan man finna på flera platser inte minst på höga latituder. Dessa klimatanomalier har en markant regional profil som ändrar sig från år till år.

  Det är emellertid något helt annat än de fortlöpande systematiska ändringar av klimatet som vi har sett de senaste 50-100 åren. Dessa ändringar har en geografisk signatur som täcker in största delen av jorden. Det är denna långsamma klimatkomponent som oroar oss och som vi med allt större säkerhet förknippar med ökande växthusgaser. Den är inte slumpmässig så vitt vi förstår och det är denna komponent av klimatet som är huvudproblemet. Effekten märks knappast i det dagliga vädret men syns tydligt i glaciärminskning och i havens värmeackumulation.

  SvaraRadera
 12. Detta är ju samma dubbla LB budskap, som UI gärna publicerar som stöd för IPCC och kritik av NIPPC.

  Jo, det är visst så att KVAs uttalande är grunden för svensk klimatpolitik. Den dag KVA reviderar sitt uttalande och inte längre ger stöd till IPCC, kommer politiken att ändras.

  SvaraRadera
 13. Var då god och precisera exakt vad det dubbla budskapet består av.

  Hans ståndpunkt verkar vara att det finns forskningsstöd för att en antropogen uppvärmning pågår och att detta i framtiden kan innebära problem (i enlighet med din punkt 1 ovan), men att denna uppvärmning inte medför ett ökat antal extremvädersfenomen (i enlighet med din punkt 2 ovan).

  Det finns inget motsatsförhållande mellan punkt 1 och punkt 2.

  SvaraRadera
 14. Det finns en motsats mellan att säga att koldioxidutsläpp är farligt och att säga att det inte är farligt. LB säger båda. Fråga honom vad han menar, farligt eller inte farligt eller både ock.

  SvaraRadera
 15. Vart hävdas det att koldioxidutsläpp är farliga?

  Och var hävdas det att koldioxidutsläpp inte är farliga?

  Jag misstänker att du gravt missuppfattar vad som skrivs.

  SvaraRadera
 16. OK, vad är det då LB säger? Säger LB något överhuvudtaget, och i så fall vad? Kanske jag läser vad som står skrivet, medan Du tolkar LB enligt Ditt eget godtycke?

  SvaraRadera
 17. Men det måste du väll själv begripa att det du kallar "punkt 2" här ovan inte innebär ett motsatsförhållande till det som hävdas i "punkt 1".

  På fullaste allvar.

  Om du inte begriper skillnaden bör du nog hålla dig borta ifrån den här typen av frågor.

  SvaraRadera
 18. Jag frågar om vad LB menar men får inget svar.

  SvaraRadera
 19. "Jo, det är visst så att KVAs uttalande är grunden för svensk klimatpolitik. Den dag KVA reviderar sitt uttalande och inte längre ger stöd till IPCC, kommer politiken att ändras."

  Du överskattar KVAs betydelse. Även om KVA skulle skriva att det inte ens finns klimat så skulle det ha mindre inflytande på svenska klimatpolitk än Centern och Miljöparitet, och deras partipolitik bygger lika lite på vad KVA säger som vad kungen tycker.

  SvaraRadera
 20. "OK, vad är det då LB säger? Säger LB något överhuvudtaget, och i så fall vad? Kanske jag läser vad som står skrivet, medan Du tolkar LB enligt Ditt eget godtycke?"

  Vad han säger är närapå glasklart. Han säger att det pågår en klimatförändring orsakad av mänskliga utsläpp av koldioxid, och att den på lång sikt är ett problem.
  Han säger att för att minska skador av den typ som de nyliga stormarna orsakar så är inte kamp mot klimatförändringar den viktigaste åtgärden utan istället enklare saker som att röja skog runt kraftledningar.
  Han säger att överbefolkning i nuläget leder till större problem än vad klimatförändringarna just nu gör.


  Det här är inte någon motsägelse, med mindre än att det skulle vara en motsägelse att säga att övervikt är ett hälsoproblem men att en nuvarande blindtarmsinfektion är ett större hälsoproblem just för stunden.

  SvaraRadera
 21. Nej, det är KVA som avgör svensk klimatpolitik genom att ge den vetenskapliga grunden. Utan denna står t o m Miljöpartiet sig slätt.

  SvaraRadera
 22. Säger LB att koldioxidutsläppen skall begränsas, eller ej?

  SvaraRadera
 23. Det är som det skrivits ovan, glasklart, vad Lennart Bengtsson anser.

  Du underminerar bara din egen trovärdighet på det sätt du skriver nu, inser du inte det?

  SvaraRadera
 24. Nej det är LB som underminerar koldioxidalarmismens trovärdighet genom att delvis motsäga den, genom att säga två olika saker.

  SvaraRadera
 25. "Nej, det är KVA som avgör svensk klimatpolitik genom att ge den vetenskapliga grunden. Utan denna står t o m Miljöpartiet sig slätt."

  Jag får intrycket att du är politiskt naiv. Det är inte KVA som utgör grunden för vad de politiska partierna tycker. Det är väldigt tydligt då man ser på hur många av de uttalanden som KVA gör om forskning som inte har någon som helst politisk effekt.

  Miljöpartiet och Centern kommer inte att ändra sina åsikter baserat på vad KVA säger. De politiska partierna bygger betydligt mer på ideologiska ståndpunkter än vetenskapliga. För de miljöfrågedrivande partierna, främst C och MP, så är det per definition bra att skydda naturen från mänsklig påverkan

  SvaraRadera
 26. "Säger LB att koldioxidutsläppen skall begränsas, eller ej?"

  Han säger väldigt tydligt i sin första artikel att de globala utsläppen skall minskas men att han anser att det inte är kostnadseffektivt att försöka minska sveriges redan relativt låga utsläpp.
  Han säger också att det i sverige är kostnadseffektivare att göra andra lokala åtgärder som reducerar de lokala effekterna av klimatförändringen.

  Det föreligger inte någon motsägelse mellan att vilja ha en global reduktion och att anse att det inte är kostnadseffektivt att minska utsläppen i ett lokalt område som redan har låga utsläpp

  SvaraRadera
 27. Det är inte Miljöpartiet och C som bestämmer svensk klimatpolitik. Att tro så är naivt.

  SvaraRadera
 28. Nej, det är inte rätt att säga att de globala koldioxidutsläppen måste minska utan att vara beredd att minska sina egna utsläpp. Det är som att säga att alla skall betala skatt utom en själv. Du tycker väl inte heller att det är rätt?

  SvaraRadera
 29. Det är inte naivt, det är realpoltik.
  Det är de politiska partierna som bestämmer svensk klimatpolitik. För C och MP är det här ideologiska frågor, inte vetenskapliga.
  MP är nu landets tredje största parti och har därmed större inflytande på riksdagen och regeringen än både KVA, VR och SMHI.

  SvaraRadera
 30. Liknelsen med skatt är felaktig eftersom den inte tar hänsyn till kostnaden för åtgärden.

  Vad LB säger att till den kostnad som krävs för att minska den redan koldioxidsnåla svenska industrins utsläpp så kan man istället åstadkomma en mycket större minskning genom att använda de pengarna för att effektivisera industrier i andra mindre utvecklade länder.

  Det här är ett ekonomiskt övervägande, inte en vetenskaplig motsägelse.

  SvaraRadera
 31. Koldioxidutsläppens farlighet är en vetenskaplig fråga och inte en ideologiisk. Att göra ideologi av vetenskap är livsfarligt. Utan syre dör man oavsett ideologi.

  SvaraRadera